Опубліковано:

Всесвітній день навколишнього середовища!

  Щороку 5 червня світова громадськість відзначає Всесвітній день навколишнього середовища (World Environment Day). Головна мета свята — стимулювати активну діяльність світового співтовариства, спрямовану на збереження балансу в природі та навколишньому середовищі.

Святкування цього Дня розраховане...

Опубліковано:

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ХНАДУ. Участь в глобальних процесах реформування міжнародного відкритого освітнього та наукового простору OPEN SCIENCЕ

     З 6 по 12 травня 2021 року відбулася  Міжурядова зустріч (категорія II) для роботи над Проектом Рекомендацій ЮНЕСКО щодо відкритої науки . («Intergovernmental meeting related to the draft UNESCO Recommendation on Open Science »). Від України   в якості спостерігача  за рекомендацією  сектора...

Опубліковано:

Акредитація освітньої програми «Екологічна безпека» спеціальності 101 «Екологія» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти .

Шановні колеги!

 17-19 травня 2021 року у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті відбудеться акредитаційна експертиза освітньої програми «Екологічна безпека» спеціальності  101 «Екологія» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти.

Відкрита зустріч   буде проходити...

Опубліковано:

85 Науково-технічна та науково-методична конференція університету

  Засідання секції кафедри екології 85-ї Науково-технічної та науково-методичної конференції університету  відбудеться на платформі Zoom 14.05.2021 о 13.00. У рамках конференції планується заслухати доповіді за результатами наукової роботи здобувачів третього рівня вищої освіти (доктор філософії) та...

Опубліковано:

Обговорення ОНП «Екологічна безпека» третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти з роботодавцями

     У рамках співпраці з потенційними роботодавцями при підготовці здобувачів третього рівня вищої освіти (доктор філософії) за освітньо-науковою програмою «Екологічна безпека» гарант ОП завідувач кафедри екології проф. Внукова Н.В. провела робочу зустріч з директором Науково-дослідної установи...

Опубліковано:

Підсумкова конференція Всеукраїнського конкурсу наукових робіт «Екологічна безпека комплексу «автомобіль – навколишнє середовище»»

      09 квітня 2021 року на виконання наказу Міністерства освіти і науки України № 1457 від 24 листопада  2020 року на базі кафедри екології Харківського національного автомобільно-дорожнього університету у форматі відеоконференції на платформі Zoom відбулася підсумкова конференція ІІ туру...

Опубліковано:

83-я Міжнародна наукова конференція студентів

 Секція кафедри екології

Опубліковано:

Міжнародне співробітництво ХНАДУ з реалізації цілей сталого розвитку державної екологічної політики України

  Процеси глобалізації актуалізували пріоритетність збереження довкілля та потребують вжиття інноваційних заходів для досягнення збалансованого (сталого) розвитку. Переважання ресурсо- та енергоємних галузей із здебільшого негативно впливає на довкілля.   

Опубліковано:

Онлайн зустрічі проєкту CLIMAN

Проєкт Еразмус+ CLIMAN вступив до активної фази реалізації. Березень місяць був насичений онлайн зустрічами членами консорціуму.

Опубліковано:

Підсумкова конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціалізацією "Екологічні аспекти сталого розви

     23 березня 2021 року здобувачі кафедри екології Олександра Лебедь (ДЕ-31-18) та Владислав Слобожанюк (ДЕ-51-20) разом з науковим керівником доцентом кафедри екології Желновач Ганною Миколаївною прийняли участь у підсумковій он-лайн конференції ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських...

Опубліковано:

Підготовка до процедури акредитації докторів філософії в ХНАДУ триває.

     Гарантом освітньо - наукової програми «екологічна безпека», завідувачем кафедри екології, членом Національної Комісії України у справах ЮНЕСКО, членом Координаційної ради  програми «UNITWIN/кафедри ЮНЕСКО» в Україні, доктором технічних наук, професором Внуковою Наталією Володимирівною за...

Опубліковано:

Профорієнтаційна робота кафедри екології

     У рамках проведення профорієнтаційної роботи кафедри екології завідувач кафедри професор Внукова Наталія Володимирівна у режимі відеоконференції презентувала абітурієнтам перспективні можливості, а також особливості навчання за освітніми програмами «Екологія та охорона навколишнього середовища»...

To top