Навчальний візит за міжнародним освітнім ERASMUS+ проєктом CLIMAN

З 28 серпня  по 1 вересня 2023 року партнер міжнародного Erasmus+ проєкту "Синергія освітніх, наукових, управлінських та промислових компонентів для управління кліматом та запобігання зміні клімату (Synergy of educational, scientific, management and industrial components for climate management and climate change prevention)"/ CLIMAN 619119-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP Університет Фоджі (Італія) приймав представників Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (Україна), Університету «КРОК» (Україна), НУ «Львівська політехніка» (Україна), Західноукраїнського національного університету (Україна), Державного університету імені Акакая Церетеллі (Грузія) у рамках проведення навчального візиту за проєктом.    

Харківський національний автомобільно-дорожній університет представляли менеджер проєкту CLIMAN у ХНАДУ, завідувач кафедри екології, докт. техн. наук., проф. Наталія ВНУКОВА, директор Центру кліматичного менеджменту ХНАДУ, гарант ОПП «Екологічна безпека» другого (магістерського) рівня  вищої освіти, доцент кафедри екології, канд. техн. наук, доц. Ганна ЖЕЛНОВАЧ.

Представниками приймаючої сторони були презентовані передові практики щодо студентоцентрованого викладання, особливостей організації навчального процесу на проведення контрольних заходів, а також специфіки формування каталогу вибіркових дисциплін та їх промоції серед здобувачів.

Щиро дякуємо партнерам з Університету Фожді та особисто голові міжнародного офісу університету Джуліо Еспозіто за організацію та проведення насиченого та корисного заходу.

Все буде ЕКО!


To top

Новини за датою

Новини за тегами

За категорією