Внукова Наталія Володимирівна

 

 

Завідувач кафедри екології

Доктор технічних наук, професор

ORCID

Google Scholar

Web of Science

 

 

 

Внукова Наталія Володимирівна у 1993 році закінчила Харківський політехнічний інститут за спеціальністю «Хімічна технологія лаків, фарб та лакофарбних покриттів» і отримала кваліфікацію «Інженер хімік-технолог». Має стаж  педагогічної роботи у вищих  навчальних закладах освіти III – IV рівня акредитації більш 20 років. Наталія Володимирівна пройшла всі основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті (ХНАДУ), розпочавши з 1 вересня 1998 року роботу  старшим  викладачем  кафедри екології і хімії. Поступила в очну аспірантуру ХНАДУ. Першу в Україні  кандидатську дисертацію за спеціальністю «Техногенна безпека» захистила 4 червня 1998 р. у спеціалізованій раді Д.64.051.04 при Харківському державному університеті. Вчене звання доцента кафедри екології та хімії ХНАДУ присвоєно у 2003 році. На посаді завідуючого кафедри екології успішно провела вже вдруге (2011рік) акредитацію спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

На посаду професора кафедри екології Внукова Н.В. стала з 28 листопада 2013року. Доктор технічних наук з 2015 року. Дисертацію за спеціальністю «Екологічна безпека» захистила 30 квітня 2015 р. у спеціалізованій раді Д 64.812.01 Науково-дослідної установи «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» Міністерства екології та природних ресурсів України та Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Напрям наукових досліджень: «Науково-методологічні основи екологічної безпеки комплексу автомобіль-дорога-середовище».

Участь у редакційних колегіях фахових видань України:  член редакційної колегії науково-технічного збірника «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво»,  член редакційної колегії науково-технічного збірника «Дороги і мости», член редакційної колегії збірника наукових праць "Проблеми охорони навколишнього природного  середовища та екологічної безпеки", член редакційної комісії  науково-технічного журналу "Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування".

Участь у науково-методичних комісіях и експертних радах МОН України:

Є членом спеціалізованої вченої ради за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.

Є головою секції інновацій викладання з гуманітарних, фундаментальних та природничих дисциплін Методичної ради ХНАДУ.

Є членом  Національної комісії України у справах ЮНЕСКО .

Має 203 публікацій (147 наукових, 50 навчально-методичного характеру). З них 48 статей, опублікованих у фахових виданнях України та 7 у провідних закордонних виданнях. Є автором 4 навчальних посібників, 1 словника, 3 монографій, 2 авторських свідоцтв, 4 патентів. В січні 2016 року пройшла міжнародне підвищення кваліфікації в галузі інноваційних методів і підходів в освіті «Економіка, наука, освіта: інтеграції і синергії», Братислава, Словаччина. Має: грамота Державної служби автомобільних доріг «Укравтодор» за вагомі досягнення у професійній діяльності і плідну сумлінну працю; грамоти  за перемогу у номінації «Найкращі викладачі очима студентів-відмінників ХНАДУ» (2004 - 2012р); Почесна грамота Виконавчого комітету Харківської міської ради за сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів; Почесна грамота Міністра охорони навколишнього природного середовища за багаторічну сумлінну плідну працю; Диплом фіналіста Міжнародного конкурсу інноваційних проектів «Харківські ініціативи», номінація «Кращий інноваційний проект розвитку освіти», Диплом учасника всеукраїнського проекту «Екологія та природні багатства України» Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та наслідків Чорнобильської катастрофи», Почесна грамота Державної адміністрації автомобільного транспорту, Почесні знаки: «За видатні заслуги перед колективом університету» ІІІ ступеня, «Почесний викладач ХНАДУ».

Кафедра екології ХНАДУ, на базі якої працює також кафедра ЮНЕСКО «Екологічно чисті технології», здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю 101 «Екологія». Рівень освіти, який поєднує технічний та гуманітарний напрями, дає можливість: отримання сучасної професії згідно міжнародних стандартів; стажування за кордоном; захист дипломної роботи іноземною мовою з наступним отриманням диплому референта-перекладача; вступ до аспірантури (третій освітньо-науковий рівень «доктор філософії»).

На базі кафедри проходе Всеукраїнська науково-методична конференція «Сучасні аспекти організаційно-методичного забезпечення екологічної складової підготовки фахівців» та Міжнародна науково-практична конференція студентів, магістрантів та аспірантів «Галузеві проблеми екологічної безпеки».

Колектив кафедри екології має тісні зв`язки з профільними відомчими установами. Йде робота з екологічного виховання дошкільнят та школярів. За ініціативою та сприянням Харківської обласної ради, Харківської обласної державної адміністрації та Державного управління навколишнього природного середовища в Харківській області у 2011 році з метою формування екологічної свідомості, підвищення екологічної культури були розроблені навчально-методичні матеріали для вихователів та методистів дитячих дошкільних закладів «Зелена країна».

В складі кафедри: 4 лабораторії, міжнародний сектор, науково-методичний сектор, в яких працюють 20 співробітників (з них 17 наукових співробітників, в тому числі 11 кандидатів наук , 4 доктора наук).

Кафедра здійснює підготовку і перепідготовку фахівців (в тому числі держслужбовців ) в сфері екологічного управління, охорони навколишнього середовища і природо користування. Шляхом отримання ліцензії функціонує аспірантура. Кафедри Академічного науково-освітнього(АНОК) на базі ІП МАШ НАН України, який здійснює підготовку наукових кадрів від школи до аспірантури .

Колектив кафедри видає монографії, учбові посібники, патенти, авторські свідоцтва, наукові статті, авторські лекційні курси (друковані) та для дистанційного навчання

Приймає участь у роботі учбових планів, програм та стандартів екологічної освіти при НМК МОН України.

З природничих наук на кафедрі видається :

– Збірник Всеукраїнської науково-методичної конференції «Сучасні аспекти організаційно-методичного забезпечення екологічної складової підготовки фахівців»;

– Збірник Міжнародної науково-практичної конференції студентів, магістрантів та молодих вчених «Галузеві проблеми екологічної безпеки».

У форматі стратегій сталого екобезпечного розвитку  та втілення екотехнологій: оптимізація процесів впливу транспорту на навколишнє середовища; екологічно чисті енергозберігаючі технології та об’єкти не традиційної енергетики; дослідження екологічності грунтів та водних ресурсів регіону; прогнозування ємності природного потенціалу регіону зметою переходу до сталого природо користування.

E-mail: vnukovanv@remove-this.ukr.remove-this.net 

Facebook: Nataliia Vnukova