Кафедра інформатики та прикладної математики

Розклад проведення on-line лекцій, практичних занять, консультацій з дисципліни та розрахунково-графічних робіт викладачів кафедри інформатики та прикладної математики для студентів всіх факультетів університету на дистанційному навчанні.

Заняття проводяться за допомогою різноманітних засобів зв'язку, а саме:

на платформі Навчального сайту ХНАДУ, dll.khadi.kharkox.ua та сервісу відеоконференцій Big Blue Button, Skype, Telegram, Viber, e - mail, мобільний зв'язок.

Начинается скачивание файлаРозклад

Вітаємо Вас на сторінці кафедри "Інформатики та прикладної математики"

 

Професорсько-викладацький склад кафедри "Інформатики та прикладної математики" здійснює викладання дисциплін для студентів усіх спеціальностей університету ХНАДУ освітньо-кваліфікаційних рівней бакалавр та магістр.

На кафедрі працюють висококваліфіковані викладацькі кадри: 2 докторів наук, професорів, 8 кандидатів наук, доцентів та 2 старших викладача забезпечують навчальний процес.

Кафедра має свої комп'ютерні класи, в яких студенти отримують можливість виконувати завдання лабораторних робіт за курсами та завдання з самостійної роботи.

На кафедрі постійно ведеться науково-практична робота за певними нвапямками, результати  якої публікуються у фахових виданнях в Україні і закордоном. 

Останнi новини

Зворотній зв'язок

закріплення дисциплін за викладачами у осінньому семестрі 2020 - 2021 навчального року.

Начинается скачивание файла Посилання

Контактні дані:

 Головний корпус ХНАДУ, ауд. 459,460, вул. Ярослава Мудрого, 25, Харків, 61002, Україна

Студенту