Кафедра інформатики та прикладної математики

Вітаємо Вас на сторінці кафедри "Інформатики та прикладної математики"

 

Професорсько-викладацький склад кафедри "Інформатики та прикладної математики" здійснює викладання дисциплін для студентів усіх спеціальностей університету ХНАДУ освітньо-кваліфікаційних рівней бакалавр та магістр.

На кафедрі працюють висококваліфіковані викладацькі кадри: 2 докторів наук, професорів, 8 кандидатів наук, доцентів та 2 старших викладача забезпечують навчальний процес.

Кафедра має свої комп'ютерні класи, в яких студенти отримують можливість виконувати завдання лабораторних робіт за курсами та завдання з самостійної роботи.

На кафедрі постійно ведеться науково-практична робота за певними нвапямками, результати  якої публікуються у фахових виданнях в Україні і закордоном. 

Останнi новини

Новини відсутні.

Зворотній зв'язок

Контактні дані:

 Головний корпус ХНАДУ, ауд. 459,460, вул. Ярослава Мудрого, 25, Харків, 61002, Україна

Студенту