Навчальна робота

У 2021 - 2022 навчальному році на кафедрі викладаються наступні дисципліни:

Завідуючий кафедрою проф. Левтеров А. І.:

Сучасні інформаційні технології (2 А) до курсу

Геоінформаційна системи (2 Т) до курсу

Геоінформаційна системи (2 Тз, 3 Тз, 3 ТДз, 3 ТСз) до курсу

Проф. Колодяжний В. М.:

Математичне моделювання та методи оптимізації (5 А, 5 АД, 5 АЕ) до курсу

Комп'ютерні математичні технології (3 Т, 3 ТС, 3 ТД) до курсу

Доц. Костікова М. В.:

Інформатика (1 А, 1 АА, 1 АД, 1 АЕ, 1 АП, 1 АПТ, 1 АПМ) до курсу

Інформатика 1 семестр (1 Аз) до курсу

Інформатика 2 семестр (1 Аз) до курсу

Доц. Плехова Г. А.:

Дослідження операцій у транспортних системах (3 Т, 3 ТС, 3 ТД) до курсу

Дискретна математика (3 МК) до курсу

Чисельні методи (3 МК) до курсу

Доц. Симбірський Г. Д.:

Інформатика (1 Т, 1 ТС, 1 ТД) до курсу

Інформатика 2 семестр (1 Т, 1 ТС, 1 ТД) до курсу

Інформаційні системи та технології (2 Т, 2 ТС, 2 ТД) до курсу

Інформаційні технології в керуванні АТЗ (5 А) до курсу

Доц. Фастовець В. І.: