Обговорення проекту освітньої програми "Хімічні технології в будівництві"

22 жовтня на сайті ХНАДУ в розділі "Каталог освітніх програм" виставлено для обговорення проекту освітньої програми "Хімічні технології в будівництві" за спеціальністю 161 "Хімічні технології та інженерія" першого (бакалаврського) рівня освіти.

Гарант освітньої

в.о. зав. каф. Т.О.

e-mail: nenastina@ukr.net 


To top