Ненастіна Тетяна Олександрівна


Закінчила у 2004 факультет технології неорганічних речовин Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю «Технічна електрохімія».

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук у спеціалізованій вченій раді Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю «Технічна електрохімія».

З 2008 року почала роботу на кафедрі хімії ХНАДУ на посаді  асистента. З 2012 працює на посаді доцента. Читає курс лекцій, проводить лабораторні заняття з дисциплін «Хімія» та «Хімія з основами біогеохімії», є керівником загально-екологічної навчальної практики студентів.

Основним напрямком наукової роботи доц. Т.О. Ненастіна є дослідження фізико-хімічних закономірностей технологічних процесів осадження сплавів та обробки металів.

Доц. Т.О. Ненастіна є автором більш ніж 40 наукових праць (Google Академія), у тому числі навчального посібнику, 2 монографій. Отримано 7 патентів України на винахід та корисну модель. Брала участь у міжнародних наукових конференціях з електрохімічної технології, екологічної безпеки, ресурсокористування, сучасних питань хімії.

 

Список наукових праць

Кабінет викладача

Google Академія

ORCID

Scopus