АБІТУРІЄНТУНАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ

                            

Гарантуємо якісне навчання, допомогу у працевлаштуванні та набуття необхідних компетентностей для кар`єрного зросту

Майбутня кваліфікація:

бакалавр зі спеціальності 192  Будівництво та цивільна інженерія за освітньою програмою «Мости і транспортні тунелі»;

магістр  зі спеціальності 192  Будівництво та цивільна інженерія  за освітньою програмою  «Мости і транспортні тунелі»  (акредитація НАЗЯВО від 2019р.)

 Ви отримаєте знання у таких сферах:

  •   проєктування та будівництва мостів, тунелів, метрополітенів та інших спеціальних споруд;
  •  обстеження і випробування мостів;
  •   експлуатації та реконструкції мостів.

За результатами навчання ви отримаєте компетентності:

  •  використання BIM-технологій для створення 3D-моделі мостів та транспортних тунелів;
  • розробка технологій та конструктивних рішень для відновлення мостів після пошкодження їх у ході війни;
  • експертне визначення технічного стану мосту для виявлення потреби в ремонті, реконструюванні та заміні елементів;
  • нагляд за технічним станом будівельних об’єктів з оцінюванням їх придатності до експлуатації;
  • вибір маршруту руху великовагових вантажів промислового та військового призначення з урахуванням вантажопідйомності мостів;
  • паспортизація мостів та труб на автомобільних дорогах України;
  • науково-технічна та фінансова експертиза при проєктуванні та будівництві мостів.

Можливості працевлаштування:

проєктні, науково-дослідні, дорожньо-будівельні, консалтингові компанії, метробудівельні та мостові організації, експлуатаційні та експертні установи в галузі будівництва, навчальні заклади за профілем

Форми навчання: денна, заочна, друга освіта, прискорене навчання   в залежності від базового рівня  освіти та  бажання здобувача. 

Термін навчання: бакалавр - 3 роки 10 місяців, магістр – 1,5 роки

Є питання телефонуй:

завідувач кафедри проф.,  д.т.н. Бугаєвський Сергій Олександрович +38(050)937-90-16

відповідальний за роботу з абітурієнтами доц., к.т.н. Синьковська Олена Василівна +38(067)578-00-14

Відповідальний за роботу з абітурієнтами

Синьковська Олена Василівна

+380 67 578 0014

Открывается окно почтовой программы для отправки emailkmksm@remove-this.ukr.remove-this.net