Освітньо-професійна програма
"Мости і транспортні тунелі"

Освітня програма

 Мости і транспортні тунелі

Галузь знань

19«Архітектура та будівництво»

Спеціальність

192 Будівництво і цивільна інженерія

Освітньо-наукова программа "Будівництво та цивільна інженерія"

Спеціальність

192 «Будівництво та цивільна інженерія» 

Галузі знань

19«Архітектура та будівництво»

Кваліфікація

Доктор філософії з будівництва та цивільної інженерії