Історія кафедри

Кафедра мостів, конструкцій та будівельної механіки в університеті існує зовсім недавно – з 1999 року. Проте історія цієї кафедри велика і сягає майже з дня існування ХАДІ. Справа в тому, що до 1999 року існували дві самостійні одиниці – кафедра мостів і кафедра будівельної механіки.

Одна з них, кафедра мостів, була створена у 1930-му – на першому році існування ХАДІ. В її складі працювало 5 викладачів, а очолював її в.о. завідувача кафедри доцент Н.Ф.Пастернак.

З поверненням до інституту у 1945 році В.О.Російського кафедра почала відроджуватися. Через рік В.О.Російський був затверджений на посаді завідувача, де працював 29 років, а в період з 1950 до 1954рр. був ще й деканом дорожньо-будівельного факультету.

У 1949 році кафедрі мостів вперше доручили виконати випробування нового автогужового мосту через р.Сіверський Донець у районі м.Чугуєва. За 60 років, що минули після першого випробування, лаборатрія при кафедрі обстежили понад тисячі мостів, на 160 з них було проведено випробування.

Знання і уміння виконувати просторові розрахунки реальних мостів, великий досвід обстежень і досліджень дозволили кафедрі приступити до робіт щодо більш правильного, більш точного, ніж раніше, визначення фактичної вантажопідйомності мостів з урахуванням наявних дефектів. Теоретичні і практичні розробки дозволили розвязати ряд виробничих задач – визначити маршрути руху великовагових, наднормативних автопоїздів масою 150 – 200т і більше по мостах, запроектованих під рух колон машин масою 10 – 30т або поодиноких машин масою 60 – 80т. У 1991 році за розробку цієї проблеми М.П.Лукін у складі авторського колективу був удостоєний звання лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки.

Кафедра будівельної механіки, як самостійна, створена у 1933 році. Дисципліни „Опір матеріалів” і „Будівельна механіка” до того часу викладалися кафедрою теоретичної механіки.

З 1933 до 1935рр. кафедрою завідував В.К.Кохманюк, у 1935 – 1936 рр. – доцент М.С.Раківненко, з 1936 до 1941рр. – професор Д.М.Ксандров. У повоєнний період кафедру очолювали Т.М.Тищенко (1945 – 1947рр.), доцент Г.В.Щербаков (1947 – 1949рр.), професор В.І.Блох (1949 – 1960рр.), доценти В.Д.Зінченко (1960 – 1968 рр.), В.М.Смірнов (1968 – 1981рр.), А.Г.Ільїн (1981 – 1992р.р.), професор В.В.Зозуля (1993 – 1997рр.). У 1992 – 1993 і 1997 – 1999р.р. обов’язки завідувача кафедри виконував доцент І.М.Іщенко.

У 1999 року кафедри мостів та будівельної механіки, діяльність яких до цього часу тісно перепліталася, склали одне ціле – кафедру мостів, конструкцій та будівельної механіки. Очолив її доктор технічних наук, професор В.В.Буланов. Колектив нової кафедри, збагачуючи і примножуючи багатолітній досвід наукової і методичної роботи, спрямував свою діяльність на розв’язання злободенних задач, і в першу чергу – на підготовку висококваліфікованих спеціалістів-мостовиків.

У 2001 році на кафедрі здійснився перший випуск фахівців спеціальності „Мости і транспортні тунелі”. Досвід роботи кафедри дозволив одержати ліцензію Міністерства освіти і науки України на підготовку магістрів із спеціальності „Мости і транспортні тунелі”.

У вересні 2004 року кафедру очолив доктор технічних наук, професор Е.Д. Чихладзе

На підставі контракту з Міністерством комунікацій Сирії з червня 2004 р. по травень 2005 р. в Сирії працював експертом фахівець кафедри доцент В.П. Кожушко, який займався обстеженням мостів та шляхопроводів Сирії.

Викладачі кафедри постійно займаються забезпеченням навчального процесу методичною літературою. За 2000-2005 р.р. на кафедрі було видано: п’ять  навчальних посібника, чотири з них з грифом МОН України.

У 2007 відбувся захист доц. В.П. Кожушком докторської дисертації на тему «Моделювання споруд на автомобільних дорогах для оцінки їх напружено-деформованого стану». У 2012 році Кожушко В.П. стає завідувачем кафедри мостів, конструкцій та будівельної механіки.

Внутренняя ссылка открывается в текущем окне Більш детально