ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ


Кожушко Віталій Петрович

Тема: «Моделювання споруд на автомобільних дорогах для оцінки їх напружено-деформованого стану»

05.23.01 - Будівельні конструкції, будівлі та споруди

Офіційні опоненти: д.т.н., професор Кваша В. Г., д.т.н., професор Лантух-Лященко А.І., д.т.н., професор Яременко О.Ф.

1 березня 2007р. 

Автореферат дисертації

 

Бугаєвський Сергій Олександрович

Тема: «Теоретико-методологічні основи формування організаційно-технологічних рішень зведення полегшених залізобетонних конструкцій»

05.23.08 – Технологія та організація промислового та цивільного будівництва  

Офіційні опоненти:  д.т.н., професор  Григоровський П. Є.,  д.т.н., професор  Шатов С. В.,  д.т.н., доцент  Шумаков І. В.

16 вересня 2021 р.  

Автореферат дисертації