НАВЧАЛЬНА РОБОТА КАФЕДРИПри кафедрі працює науково-дослідна лабораторія по обстеженню та випробуванню (свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10010:2005 №01-0154/2020 від 10.12.2020) .

Є спеціалізований комп'ютерний клас, обладнаний сучасними комп'ютерами  з ліцензованим програмним забезпеченням та електронною бібліотекою нормативних документів та книг за спеціальностью. Для проведення лекцій з використанням презентаційних матеріалів та науково-навчальних фільмів, обладнано 4 лекційних аудиторії.


 Лекція стейкхолдера Олександра ЛУКІНА, к.ф.-м. наук, головного інженера ТОВ «Експертний Центр «ІНЖЕНЕРНІ СПОРУДИ» для здобувачів освіти за ОП "Мости і транспортні тунелі" з дисципліни "Експлуатація мостів".

Для здобувачів освіти, які навчаються за освітньою-програмою "Мости і транспортні тунелі" стейкхолдери проводять ознайомчі лекції з різних напрямків діяльності пов’язаної з проєктуванням, будівництвом та експлуатацією мостів та тунелів.