НАВЧАЛЬНА РОБОТА КАФЕДРИ


На кафедрі викладають дисципліни

Для бакалаврів:

• Опір матеріалів

• Опір матеріалів (спецкурс)

• Будівельна механіка

• Будівельна механіка  (спецкурс)

• Будівельні конструкції та архітектура будівель і споруд, 

• Основи та фундаменти

• Проектування мостів

• Будівництво мостів  

• Основи наукових досліджень

• Ремонт та реконструкція мостів

• Транспортні тунелі

• Експлуатація мостів

• Утримання інженерних споруд

• Технологія будівельного виробництва

• Гірничі виробки і буропідривні роботи

• Теорія пружності, пластичності та повзучості 

• Кошторисна справа у транспортному будівництві

• Технологія і організація будівництва транспортних споруд 

• Комп'ютерене проектування транспортних споруд

• Штучні споруди на шляхах сполучення

Для магістрів: 

• Технологія наукових досліджень 

• Комп'ютерне моделювання 

• Спеціальні транспортні споруди

• Інноваційні методи проектування транспортних споруд

•  Інноваційні технології будівництва транспортних споруд та сучасні методи організації, планування та управління

•  Оцінка технічного стану штучних споруд

• Сучасні методи та принципи відновлення мостових споруд після пошкодження  

• Системне проектування мостових і тунельних споруд   

•  Сучасні технології будівництва та експлуатації тунелів і метрополітенів

 

 


При кафедрі працює науково-дослідна лабораторія по обстеженню та випробуванню (свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10010:2005 №01-0154/2020 від 10.12.2020) .

Є спеціалізований комп'ютерний клас, обладнаний сучасними комп'ютерами  з ліцензованим програмним забезпеченням та електронною бібліотекою нормативних документів та книг за спеціальностью. Для проведення лекцій з використанням презентаційних матеріалів та науково-навчальних фільмів, обладнано 4 лекційних аудиторії.


 Лекція стейкхолдера Олександра ЛУКІНА, к.ф.-м. наук, головного інженера ТОВ «Експертний Центр «ІНЖЕНЕРНІ СПОРУДИ» для здобувачів освіти за ОП "Мости і транспортні тунелі" з дисципліни "Експлуатація мостів".

Для здобувачів освіти, які навчаються за освітньою-програмою "Мости і транспортні тунелі" стейкхолдери проводять ознайомчі лекції з різних напрямків діяльності пов’язаної з проєктуванням, будівництвом та експлуатацією мостів та тунелів.