Катерина БЕРЕЖНА


   Бережна Катерина Вікторівна у 1997 році закінчила Харківську державну академію міського господарства за спеціальністю «Міське будівництво та господарство» та отримала диплом інженера будівельника та магістра. У 2000 році захистила кандидатську дисертацію по спеціальності  05.23.01 – «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» на тему «Безкаркасні цивільні будівлі з раціональними параметрами». Лауреат обласної премії «Молодь Харківщини» в галузі науки у 2000 році.

З 2000 року працює на кафедрі мостів, конструкцій та будівельної механіки спочатку на посаді асистента, з 2002 на посаді доцента. У 2004 році присвоєне вчене звання доцента кафедри мостів, конструкцій та будівельної механіки. Постійно веде навчальну та наукову роботу. Викладає курси з дисциплін: «Архітектура будівель та споруд, будівельні конструкції», «Основи та фундаменти», «Ремонт та реконструкція мостів», «Комп’ютерне моделювання» та інші на високому професійному рівні. Кожного року здійснює керівництво дипломним проектуванням магістрів.

Під час роботи на кафедрі, Бережною К.В. у співавторстві з працівниками кафедри видано навчальний посібник з грифом Міносвіти та науки України «Гірничі виробки та буропідривні роботи в транспортному будівництві», 17 методичних вказівок до курсового проектування та практичних занять з дисциплін кафедри, три конспекти лекцій.

Наукова робота Бережної К.В. пов’язана з пошуком раціональних конструкцій на підставі аналізу їх напружено-деформованого стану, визначенням адекватних кінцево-елементних моделей анізотропних просторових конструкцій. За тематикою досліджень після захисту дисертації опублікувала 32 наукових статті та отримала у співавторстві три патенти на корисні моделі. У 2015 році, під її керівництвом, Стебловський Ілля Арчилович захистив кандидатську дисертацію за фахом «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» на тему «Конструктивно-монотропні залізобетонні перекриття з раціональними параметрами». 

З 1 липня 2023 року декан дорожньо-будівельного факультету.

Список наукових праць 2016-2022

Кабінет викладача

Google Академия

ORCID

Scopus