Олена СИНЬКОВСЬКА


        Список наукових праць 2016-2023

        Кабінет викладача

        Google Академия

        ORCID

        Scopus  

        ResearchGate  

        Стажування

        iglema@remove-this.meta.remove-this.ua

 

 

У 2005р. закінчила Харківський національний автомобільно-дорожній університет за фахом «Мости та транспортні тунелі».  З 2004р. по 2005р. – інженер планового відділу з кошторисної роботи, Мостозагону №27 ВАТ Мостобуд. З грудня 2005р аспірант кафедри «Мостів конструкцій та будівельної механіки» Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

З 2008р.- асистент кафедри «Мостів конструкцій та будівельної механіки» Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

У 2015 році захищено дисертацію на тему « Ефективні сталебетонні циліндричні опори будівель та споруд» на здобуття ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди.

З 2015р.- старший викладач, канд. техн. наук кафедри «Мостів конструкцій та будівельної механіки» Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

З 2018 – доцент, к.т.н. кафедри «Мостів конструкцій та будівельної механіки» Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

Постійно веде навчальну та наукову роботу. Викладає курси з дисциплін: «Архітектура будівель та споруд, будівельні конструкції», «Основи та фундаменти», «Спеціальні транспортні споруди», «Основи наукових досліджень», « Технологія наукових досліджень» та інші на високому професійному рівні. Кожного року здійснює керівництво дипломним проектуванням магістрів.

Наукова робота пов’язана з обґрунтуванням ефективності, розробкою принципів конструювання та розрахунку,а також вивчення особливостей деформування сталебетонного циліндричного несучого елемента опор будівель та споруд.

Має: дві методичні вказівки до практичних робіт та самостійної роботи, 6 публікацій зі студентами, 30 наукових публікацій, у тому числі дві у міжнародних базах Scopus та Web of Science.

У 2018 році приймала учать у Scientific Conference “ on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies”, BulTrans – 2018 у Болгарії.