Кафедра готує фахівців спеціальності "Будівництво та цивільна інженерія" за спеціалізацією "Мости і транспортні тунелі"

Навчання за спеціалізацією «Мости і транспортні тунелі» дає можливість отримати знання у таких сферах:

 • проектування, будівництва та експлуатації мостових споруд, тунелів, метрополітенів та інших спеціальних споруд;
 • обстеження і випробування інженерних споруд;
 • розробка маршрутів перевезення наднормативних вантажів на дорогах ;
 • реконструкції та експлуатації мостових споруд;
 • сучасних технологій та матеріалів для будівництва і  ремонту мостів і спеціальних споруд;
 • надійності мостових споруд і тунелів;
 • стандартизації та нормування технічних і технологічних процесів, контролю якості будівництва;
 • моделювання роботи несучих конструкцій транспортних споруд з використання комп’ютерних технологій.

 

Попит на фахівців мостовиків значний не тільки у всіх регіонах України, але й за кордоном.

Ви навчитеся конструювати і правильно експлуатувати мостові споруди, транспортні тунелі, підземні споруди і станції метрополітену.

Необхідні наступні сертифікати Центру оцінювання якості освіти:

 • українська мова
 • математика
 • фізика або іноземна мова

Освітньо-професійна програма "Мости і транспортні тунелі"

Характеристика освітньої програми «Мости і транспортні тунелі» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Програму  відредаговано у  відповідності  до   Наказу «Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»  №977 від 11.07.2019    та  рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, протокол від 29 серпня 2019 р. № 9 щодо самооцінювання освітніх программ.

Зауваження та пропозиції просимо направляти на електорну адресу kmksm@ukr.net

Навчальний план підготовки магістра за освітньою програмою "Мости і транспортні тунелі"

Звіт про самооцінювання освітньо - професійної програми «Мости і транспортні тунелі»

Сілабуси навчальних дисциплин за освітньо-професійною програмою "Мости і транспортні тунелі"

Реклама спеціальності "Мости і транспортні тунелі"
Будівництво мосту через Босфор