КАФЕДРА ПРОЕКТУВАННЯ ДОРІГ, ГЕОДЕЗІЇ І ЗЕМЛЕУСТРОЮ

Кафедра проектування доріг, геодезії і землеустрою почала своє існування у 1936 році. З початку створення й до сьогодення основними завданнями кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі проектування автомобільних доріг, геодезії та землеустрою. За роки існування кафедра підготувала понад тисячі інженерів, які успішно працюють на підприємствах дорожньої галузі. Основними напрямками навчальної діяльності кафедри є «Сучасні методи проектування автомобільних доріг» для забезпечення підготовки студентів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», та «Методи геодезичних вимірювань» для підготовки фахівців за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» за якою, починаючі з 2014 року, кафедра належить до випускових.  

  Кафедра активно співпрацює з компанією CREDO –лідером на ринку програмних продуктів для автоматизованої обробки матеріалів інженерно-геодезичних вишукувань, проектування об'єктів транспорту. На базі кафедри працює регіональний навчально-впроваджувальний центр CREDO, основними завданнями якого є підвищення кваліфікації фахівців дорожньої галузі.    

З 2005 року на кафедрі проводиться професійно-технічне навчання «Замірник на топографо-геодезичних і маркшейдерських роботах». Для забезпечення навчального процесу на кафедрі створені навчальні й наукові лабораторії, клас САПР, навчально-виробничий комплекс. Набуття практичних навичок студентами кафедри відбувається під час проходження виробничої практики у провідних проектних організаціях: ДП «Укрдіпродор», ПрАТ «Інститут Харківський «Промтранспроект», Державний дорожній науково-дослідний інститут ДерждорНДІ, ПрАТ «Харківметропроект», ДП «Східгеоінформ», ДП «Харківський науково-дослідний і проектний інститут землеустрою». При підготовці студентів за спеціальністю «Геодезія, картографія та землеустрій» до навчального процесу залучаються висококваліфіковані фахівці, що мають багаторічний виробничий досвід. Забезпечена можливість використання бази ДП «Східгеоінформ» для проведення виробничих, переддипломних практик, науково-дослідницьких робіт, підготовки та підвищення кваліфікації викладачів. 

За часи існування кафедри були сформовані основні напрямки науково-дослідних робіт: конструювання та розрахунок дорожнього одягу; неруйнівна діагностика автомобільних доріг; методи автоматизованого проектування автомобільних доріг і транспортних споруд; сучасні методи геодезичних вимірювань. За цими напрямками викладачами кафедри виконано понад 30 науково-дослідних робіт, розроблено понад 50 нормативних та технологічних документів дорожньої галузі України, опубліковано понад 200 статей у провідних фахових виданнях України та за кордоном, написано десятки монографій. До науково-дослідної роботи залучаються аспіранти й студенти. Неодноразово студенти кафедри становилися призерами міжнародних наукових олімпіад, конференцій й конкурсів. Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки з провідними навчальними закладами України, країн ближнього та дальнього зарубіжжя, плідно співпрацює з провідними науковими установами НАН України.

У центрі уваги кафедри – виховання молоді, формування у студентів громадської позиції. Це надає можливості кафедрі у складі Харківського національного автомобільно-дорожнього університету готувати компетентних конкурентно-спроможних спеціалістів у галузі геодезичних вимірювань, проектування та будівництва автомобільних доріг.

Останнi новини

Опубліковано:

Успішний захист бакалаврських дипломних робіт студентів спеціальності 193 Геодезія та землеустрій

  На кафедрі Проектування доріг, геоедезії і землеустрою 22 - 23 червня 2021 р. відбувся захист дипломних робіт студентами спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" на здобуття ступеня бакалавр. Екзаменаційна комісія розглянула та заслухала захист 22 дипломних робіт.    ...

Опубліковано:

Вітаємо студентів ДБФ з нагородженням дипломом за ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт

27 квітня 2021 року була проведена підсумкова науково-практична відеоконференція переможців першого етапу ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» організвана Київським національним університетом будівництва...

Опубліковано:

Обговорення ОПП підготовки першого та другого рівнів вищої освіти спеціальності 193 з потенційними роботодавцями

27 травня 2021 р. відбулась зустріч з потенційними роботодавцями -  з Державним підприємством "Дороги Харківщини"  стосовно обговорення освітньо-професійних програм "Геодезія та землеустрій" та "Інженерна геодезія" підготовки  здобувачів першого (бакалаврського) та другого...

Опубліковано:

Договір про співпрацю з ДП "Дороги Харківщини"

Кафедра проектування доріг, геодезії і землеустрою уклала договір про співпрацю з Державним підприємством "Дороги Харківщини".  Підприємство виступає замовником робіт і балансоутримувачем доріг місцевого значення. Метою діяльності Підприємства є забезпечення розвитку...

Опубліковано:

Обговорення ОПП підготовки першого та другого рівнів вищої освіти спеціальності 193 з потенційними роботодавцями

20 травня 2021 р. була проведена зустріч стосовно обговорення освітньо-професійних програм "Геодезія та землеустрій" та "Інженерна геодезія" підготовки  здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій"...

Опубліковано:

Договір про співпрацю зі Східною регіональною філією ДП "Українське державне аерогеодезичне підприємство"

Кафедра проектування доріг, геодезії і землеустрою уклала договір про співпрацю зі Східною регіональною філією ДП "Українське державне аерогеодезичне підприємство"

Договір передбачає розвиток співпраці у освітній діяльності, науково-дослідній роботі, підготовці кадрів та...

Опубліковано:

Обговорення ОПП підготовки першого та другого рівнів вищої освіти спеціальності 193 з потенційними роботодавцями

14 травня 2021 р. була проведена робоча зустріч з потенційними роботодавцями  (регіональний начальник геодезичної служби Дніпропетровського регіону ТОВ «Автомагістраль-Південь» Онищенко Олександр Сергійович) при підготовці здобувачів першого (бакалаврського) та другого...

Опубліковано:

85-а науково-технічна та науково-методична конференція університету.

Проведення 85-ї Науково-технічної та науково-методичної конференції університету на кафедрі Проектування доріг, геодезії і землеустрою (секція "Сучасні методи проектування доріг, геодезії та землеустрою") відбулось згідно з планом 12 травня 2021 р. о 13:25 год. у дистанційному...

Опубліковано:

85-а науково-технічна та науково-методична конференція університету. Секція "Сучасні методи проектування доріг, геодезії та землеустрою"

Інформуємо Вас, що у зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією в країні (коронавірус COVID-19) проведення 85-ї Науково-технічної та науково-методичної конференції університету на кафедрі Проектування доріг, геодезії і землеустрою запланована секція "Сучасні методи...

Опубліковано:

Участь у підсумковій науково-практичній конференції ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

14 квітня 2021 року о 10.00 год. Національним університетом біоресурсів і природокористування України було проведено підсумкову науково-практичну конференцію ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році...

Адреса: 61002 Україна, м. Харків,

вул. Ярослава Мудрого, 25,

Кафедра проектування доріг, геодезії і землеустрою

Дорожньо-будівельний корпус, 3 поверх, ауд. 362    

Кафедра проектування доріг, геодезії і землеустрою

Тел: (057) 707-37-32

e-mail: rp@khadi.kharkov.ua

Залишить питання