КАФЕДРА ПРОЕКТУВАННЯ ДОРІГ, ГЕОДЕЗІЇ І ЗЕМЛЕУСТРОЮ

Кафедра проектування доріг, геодезії і землеустрою почала своє існування у 1936 році. З початку створення й до сьогодення основними завданнями кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі проектування автомобільних доріг, геодезії та землеустрою. За роки існування кафедра підготувала понад тисячі інженерів, які успішно працюють на підприємствах дорожньої галузі. Основними напрямками навчальної діяльності кафедри є «Сучасні методи проектування автомобільних доріг» для забезпечення підготовки студентів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», та «Методи геодезичних вимірювань» для підготовки фахівців за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» за якою, починаючі з 2014 року, кафедра належить до випускових.  

З 2005 року на кафедрі проводиться професійно-технічне навчання «Замірник на топографо-геодезичних і маркшейдерських роботах». Для забезпечення навчального процесу на кафедрі створені навчальні й наукові лабораторії, клас САПР, навчально-виробничий комплекс. Набуття практичних навичок студентами кафедри відбувається під час проходження виробничої практики у провідних проектних організаціях: ДП «Укрдіпродор», ПрАТ «Інститут Харківський «Промтранспроект», Державний дорожній науково-дослідний інститут ДерждорНДІ, ПрАТ «Харківметропроект», ДП «Східгеоінформ», ДП «Харківський науково-дослідний і проектний інститут землеустрою». При підготовці студентів за спеціальністю «Геодезія, картографія та землеустрій» до навчального процесу залучаються висококваліфіковані фахівці, що мають багаторічний виробничий досвід. Забезпечена можливість використання бази ДП «Східгеоінформ» для проведення виробничих, переддипломних практик, науково-дослідницьких робіт, підготовки та підвищення кваліфікації викладачів. 

За часи існування кафедри були сформовані основні напрямки науково-дослідних робіт: конструювання та розрахунок дорожнього одягу; неруйнівна діагностика автомобільних доріг; методи автоматизованого проектування автомобільних доріг і транспортних споруд; сучасні методи геодезичних вимірювань. За цими напрямками викладачами кафедри виконано понад 30 науково-дослідних робіт, розроблено понад 50 нормативних та технологічних документів дорожньої галузі України, опубліковано понад 200 статей у провідних фахових виданнях України та за кордоном, написано десятки монографій. До науково-дослідної роботи залучаються аспіранти й студенти. Неодноразово студенти кафедри становилися призерами міжнародних наукових олімпіад, конференцій й конкурсів. Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки з провідними навчальними закладами України, країн ближнього та дальнього зарубіжжя, плідно співпрацює з провідними науковими установами НАН України.

У центрі уваги кафедри – виховання молоді, формування у студентів громадської позиції. Це надає можливості кафедрі у складі Харківського національного автомобільно-дорожнього університету готувати компетентних конкурентно-спроможних спеціалістів у галузі геодезичних вимірювань, проектування та будівництва автомобільних доріг.

Останнi новини

Опубліковано:

Current challenges of science and education (Berlin, Germany, 6 May)

У рамках вивчення курсу «Охорона праці» студенти виконують індивідуально науково-дослідну роботу. Під керівництвом доцента каф. МБЖД  Олени Володимирівни Крайнюк результатом роботи Переходи Аліси (ДГ-26т1-22) стало представлення доповіді «Безпека виконання геодезичних робіт у будівельній сфері» на

...

Опубліковано:

88-а Міжнародна науково-технічна та науково-методична конференція університету

13 травня 2024 року розпочне свою роботу 88-а Міжнародна науково-технічна та науково-методична конференція університету.

Конференція триватиме впродовж п'яти днів і передбачає роботу онлайн 33 секцій.

Програму конференції розміщено за посиланням: surl.li/tkjxi

Засідання секції "Сучасні...

Опубліковано:

Викладачі кафедри прийняли участь у очному практичному семінарі Всеукраїнської STEM–педагогічної майстерні на тему «STEM-освіта: БпЛА та роб

20 квітня 2024 року викладачі кафедри проектування доріг, геодезії і землеустрою прийняли участь у очному практичному семінарі Всеукраїнської STEM–педагогічної майстерні «STEM-освіта: БпЛА та роботизовані системи в освітньому процесі» на тему «Розвиток практичних навичок педагогічних працівників...

Опубліковано:

"Академічна доброчесність" - онлайн-підвищення кваліфікації викладачів кафедри

Викладачі кафедри проектування доріг, геодезії і землеустрою прийняли участь у Міжнародному підвищенні кваліфікації (Вебінарі) для науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, освітян ліцеїв, гімназій, а також студентів магістрів та здобувачів наукового ступеня доктора філософії (PhD) на...

Опубліковано:

Студенти спеціальності 193 та викладачі кафедри прослухали онлайн-лекцію щодо дотримання правил безпеки

15 квітня 2024 року студенти початкового (молодший бакалавр), першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" спільно із викладачами кафедри проектування доріг, геодезії і землеустрою прийняли участь у онлайн лекції на тему:  "Дії...

Опубліковано:

Проведення 86-ої міжнародної наукової студентської конференції. Секція: "Інноваційні методи проектних та геодезичних робіт"

10 квітня 2024 року кафедрою Проектування доріг, геодезії і землеустрою була проведена 86-а міжнародна наукова студентська  конференція. Тема конференції: "Інноваційні методи проектних  та геодезичних робіт".

Конференція відбувалась у дистанційному режимі на платформі Zoom. На засіданні секції...

Опубліковано:

Навчання викладачів кафедри у межах проведення Всеукраїнської STEM-педагогічної майстерні «STEM-освіта: БпЛА»

06 квітня 2024 року з метою розвитку професійних компетентностей педагогічних працівників, необхідних для ефективної організації освітнього процесу в умовах реалізації концептуальних засад STEM-освіти та формування освітнього інноваційного середовища, відділом STEM-освіти було проведено...

Опубліковано:

Обговорення проектів ОПП за спеціальністю 193 з академічною спільнотою

У форматі круглого столу 05 квітня 2024 року відбулося обговорення проєктів освітніх програм першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій».

У режимі ZOOM-конференції до зустрічі приєднались гаранти освітніх програм,...

Опубліковано:

Запрошуємо до участі у 86-ій міжнародній студентській науковій конференції ХНАДУ!

Запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь у роботі секції "Інноваційні методи проєктних та геодезичних робіт", що проводить кафедра проектування доріг, геодезії і землеустрою ХНАДУ в рамках  86-ої міжнародної студентської наукової конференції ХНАДУ, яка відбудеться 11 квітня 2024 року о 13:30 у...

Опубліковано:

Онлайн підвищення кваліфікації викладачів кафедри в рамках П’ятнадцятої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти»

28 березня 2024 року викладачі кафедри Проектування доріг, геодезії і землеустрою прийняли участь у онлайн підвищенні кваліфікації за програмою Всеукраїнської науково-практичної конференції «Трансформаційні процеси професійного розвитку педагогів в умовах освітніх інновацій» в рамках П’ятнадцятої...

Адреса: 61002 Україна, м. Харків,

вул. Ярослава Мудрого, 25,

Кафедра проектування доріг, геодезії і землеустрою

Дорожньо-будівельний корпус, 3 поверх, ауд. 362    

Кафедра проектування доріг, геодезії і землеустрою

Тел: (057) 707-37-32

e-mail: rp@khadi.kharkov.ua

Залишить питання