КАФЕДРА ПРОЕКТУВАННЯ ДОРІГ, ГЕОДЕЗІЇ І ЗЕМЛЕУСТРОЮ

Кафедра проектування доріг, геодезії і землеустрою почала своє існування у 1936 році. З початку створення й до сьогодення основними завданнями кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі проектування автомобільних доріг, геодезії та землеустрою. За роки існування кафедра підготувала понад тисячі інженерів, які успішно працюють на підприємствах дорожньої галузі. Основними напрямками навчальної діяльності кафедри є «Сучасні методи проектування автомобільних доріг» для забезпечення підготовки студентів за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія», та «Методи геодезичних вимірювань» для підготовки фахівців за спеціальністю «Геодезія, картографія та землеустрій» за якою, починаючі з 2014 року, кафедра належить до випускових.  

  Кафедра активно співпрацює з компанією CREDO –лідером на ринку програмних продуктів для автоматизованої обробки матеріалів інженерно-геодезичних вишукувань, проектування об'єктів транспорту. На базі кафедри працює регіональний навчально-впроваджувальний центр CREDO, основними завданнями якого є підвищення кваліфікації фахівців дорожньої галузі.    

З 2005 року на кафедрі проводиться професійно-технічне навчання «Замірник на топографо-геодезичних і маркшейдерських роботах». Для забезпечення навчального процесу на кафедрі створені навчальні й наукові лабораторії, клас САПР, навчально-виробничий комплекс. Набуття практичних навичок студентами кафедри відбувається під час проходження виробничої практики у провідних проектних організаціях: ДП «Укрдіпродор», ПрАТ «Інститут Харківський «Промтранспроект», Державний дорожній науково-дослідний інститут ДерждорНДІ, ПрАТ «Харківметропроект», ДП «Східгеоінформ», ДП «Харківський науково-дослідний і проектний інститут землеустрою». При підготовці студентів за спеціальністю «Геодезія, картографія та землеустрій» до навчального процесу залучаються висококваліфіковані фахівці, що мають багаторічний виробничий досвід. Забезпечена можливість використання бази ДП «Східгеоінформ» для проведення виробничих, переддипломних практик, науково-дослідницьких робіт, підготовки та підвищення кваліфікації викладачів. 

За часи існування кафедри були сформовані основні напрямки науково-дослідних робіт: конструювання та розрахунок дорожнього одягу; неруйнівна діагностика автомобільних доріг; методи автоматизованого проектування автомобільних доріг і транспортних споруд; сучасні методи геодезичних вимірювань. За цими напрямками викладачами кафедри виконано понад 30 науково-дослідних робіт, розроблено понад 50 нормативних та технологічних документів дорожньої галузі України, опубліковано понад 200 статей у провідних фахових виданнях України та за кордоном, написано десятки монографій. До науково-дослідної роботи залучаються аспіранти й студенти. Неодноразово студенти кафедри становилися призерами міжнародних наукових олімпіад, конференцій й конкурсів. Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки з провідними навчальними закладами України, країн ближнього та дальнього зарубіжжя, плідно співпрацює з провідними науковими установами НАН України.

У центрі уваги кафедри – виховання молоді, формування у студентів громадської позиції. Це надає можливості кафедрі у складі Харківського національного автомобільно-дорожнього університету готувати компетентних конкурентно-спроможних спеціалістів у галузі геодезичних вимірювань, проектування та будівництва автомобільних доріг.

Останнi новини

Опубліковано:

Вітаємо з успішним захистом дисертації!

22 жовтня 2020 р. о 12:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.059.01 Харківського національного автомобільно-дорожнього університету відбувся публічний захист дисертаційного дослідження Урдзіка Сергія Миколайовича на здобуття наукового ступеня кандидата технічних...

Опубліковано:

Дорога довжиною в життя...

17 жовтня 2020 року пішов з життя професор кафедри проектування доріг, геодезії и землеустрою РЯПУХІН ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ.

Його ім'я асоціюється з Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом так тісно, що, навіть, коли він перестав бути деканом...

Опубліковано:

Участь у міжнароднії конференції "Workshop on Microwave Theory and Techniques in Wireless Communications 2020"

Науковці кафедри взяли участь у міжнародної конференції "Workshop on Microwave Theory and Techniques in Wireless Communications 2020", що відбулася 1-2 жовтня у м. Рига, Латвія у форматі ZOOM конференції. 

На конференції представлено доповідь "Two Modes of GPR Antennas for the...

Опубліковано:

Вітаємо з присвоєнням вченого звання доцента!

Щиро вітаємо Арсеньєву Наталію Олександрівну з присвоєнням вченого звання доцента кафедри проектування доріг, геодезії і землеустрою! Бажаємо наснаги та подальших творчих успіхів.

Кафедра пишається здобутками наших викладачів! (Наказ МОН України № 1188 від 24 вересня 2020 р. )


...

Опубліковано:

Участь у Міжнародній науковій конференції 2020 IEEE Ukrainian Microwave Week UkrMW-2020

Науковці кафедри проектування доріг, геодезії і землеустрою прийняли участь у Міжнародній науковій конференції 2020 IEEE Ukrainian Microwave Week UkrMW-2020, яка пройшла у форматі ZOOM-конференції. Доповідь відображує результати досліджень науковців кафедри щодо оброблення...

Опубліковано:

Змінено розклад занять студентів спеціальності 101, 192 та 193 денної форми навчання

У зв'язку з пандемією та щоденним зростом захворювань на COVID-19 студенти 2-5 курсу денної форми навчання спеціальностей 101 Екологія, 192 Будівництво та інженерія, 193 Геодезія та землеустрій  будуть навчатись за змішаною формою навчання. Лекції та деякі практичні заняття...

Опубліковано:

Посвята в студенти першокурсників спеціальності 193 Геодезія та землеустрій

Протягом багатьох років в стінах нашого університету проводиться свято посвячення в студенти.

Сьогодні Харківський національний автомобільно-дорожній університет урочисто привітав  першокурсників. Посвята в студенти першокурсників спеціальності 193 Геодезія та землеустрій...

Опубліковано:

Запрошуємо абітурієнтів до вступу на спеціальність 193 "Геодезія та землеустрій"

До уваги випускників 11 класів та технікумів, бакалаврів та магістрів/спеціалістів (для другої вищої освіти) надається інформація щодо вступу до ВНЗ ХНАДУ на спеціальність 193 "Геодезія та землеустрій".

Дати прийому документів:

ОКР бакалавр: 1 курс на основі повної загальної...

Опубліковано:

Вітаємо студентів 4 курсу спеціальності 193 з успішним складанням іспиту"

22 червня 2020 р. на кафедрі Проектування доріг, геодезії і землеустрою студенти 4 курсу спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" складали комплексний кваліфікаційний іспит на здобуття ступеня "Бакалавр" у дистанційній формі. Зв'язок зі студентами відбувався на платформі Zoom,...

Опубліковано:

Інформація щодо проведення держіспиту 4 курсу спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій"

До уваги студентів 4 курсу спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій"!  

Кваліфікаційний іспит на одержання ступеня вищої освіти «Бакалавр» з галузі знань 19 «Архітектура та будівництво», спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», освітня програма «Геодезія та...

Адреса: 61002 Україна, м. Харків,

вул. Ярослава Мудрого, 25,

Кафедра проектування доріг, геодезії і землеустрою

Тел: (057) 707-37-32

e-mail: rp@khadi.kharkov.ua

Залишить питання