КАФЕДРА ПРОЕКТУВАННЯ ДОРІГ, ГЕОДЕЗІЇ І ЗЕМЛЕУСТРОЮ

Кафедра проектування доріг, геодезії і землеустрою почала своє існування у 1936 році. З початку створення й до сьогодення основними завданнями кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі проектування автомобільних доріг, геодезії та землеустрою. За роки існування кафедра підготувала понад тисячі інженерів, які успішно працюють на підприємствах дорожньої галузі. Основними напрямками навчальної діяльності кафедри є «Сучасні методи проектування автомобільних доріг» для забезпечення підготовки студентів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», та «Методи геодезичних вимірювань» для підготовки фахівців за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» за якою, починаючі з 2014 року, кафедра належить до випускових.  

  Кафедра активно співпрацює з компанією CREDO –лідером на ринку програмних продуктів для автоматизованої обробки матеріалів інженерно-геодезичних вишукувань, проектування об'єктів транспорту. На базі кафедри працює регіональний навчально-впроваджувальний центр CREDO, основними завданнями якого є підвищення кваліфікації фахівців дорожньої галузі.    

З 2005 року на кафедрі проводиться професійно-технічне навчання «Замірник на топографо-геодезичних і маркшейдерських роботах». Для забезпечення навчального процесу на кафедрі створені навчальні й наукові лабораторії, клас САПР, навчально-виробничий комплекс. Набуття практичних навичок студентами кафедри відбувається під час проходження виробничої практики у провідних проектних організаціях: ДП «Укрдіпродор», ПрАТ «Інститут Харківський «Промтранспроект», Державний дорожній науково-дослідний інститут ДерждорНДІ, ПрАТ «Харківметропроект», ДП «Східгеоінформ», ДП «Харківський науково-дослідний і проектний інститут землеустрою». При підготовці студентів за спеціальністю «Геодезія, картографія та землеустрій» до навчального процесу залучаються висококваліфіковані фахівці, що мають багаторічний виробничий досвід. Забезпечена можливість використання бази ДП «Східгеоінформ» для проведення виробничих, переддипломних практик, науково-дослідницьких робіт, підготовки та підвищення кваліфікації викладачів. 

За часи існування кафедри були сформовані основні напрямки науково-дослідних робіт: конструювання та розрахунок дорожнього одягу; неруйнівна діагностика автомобільних доріг; методи автоматизованого проектування автомобільних доріг і транспортних споруд; сучасні методи геодезичних вимірювань. За цими напрямками викладачами кафедри виконано понад 30 науково-дослідних робіт, розроблено понад 50 нормативних та технологічних документів дорожньої галузі України, опубліковано понад 200 статей у провідних фахових виданнях України та за кордоном, написано десятки монографій. До науково-дослідної роботи залучаються аспіранти й студенти. Неодноразово студенти кафедри становилися призерами міжнародних наукових олімпіад, конференцій й конкурсів. Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки з провідними навчальними закладами України, країн ближнього та дальнього зарубіжжя, плідно співпрацює з провідними науковими установами НАН України.

У центрі уваги кафедри – виховання молоді, формування у студентів громадської позиції. Це надає можливості кафедрі у складі Харківського національного автомобільно-дорожнього університету готувати компетентних конкурентно-спроможних спеціалістів у галузі геодезичних вимірювань, проектування та будівництва автомобільних доріг.

Останнi новини

Опубліковано:

Участь у підсумковій науково-практичній конференції ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

14 квітня 2021 року о 10.00 год. Національним університетом біоресурсів і природокористування України було проведено підсумкову науково-практичну конференцію ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році...

Опубліковано:

83-я міжнародна наукова студентська конференція. Секція "Інноваційні методи проектних та геодезичних робіт"

14 квітня 2021 року кафедрою Проектування доріг, геодезії і землеустрою була проведена 83-я міжнародна наукова студентська  конференція. Тема конференції: "Інноваційні методи проектних  та геодезичних робіт".

Конференція відбувалась у дистанційному режимі на платформі Zoom. На...

Опубліковано:

Обговорення проекту освітньо-професійної програми "Геодезія та землеустрій" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Для обговорення оприлюднено проект освітньо-професійної програми "Геодезія та землеустрій" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій", кваліфікація Бакалавр з геодезії та землеустрою...

Опубліковано:

83-я Міжнародна наукова конференція студентів

Інформуємо Вас, що у зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією в країні (коронавірус COVID-19) проведення 83-ої Міжнародної наукової конференції студентів університету на кафедрі Проектування доріг, геодезії і землеустрою заплановане секція "Інноваційні методи проектних та...

Опубліковано:

Міжнародне підвищення кваліфікації на тему: «Онлайн навчання як новітня форма сучасної освіти на прикладі платформи GOOGLE MEET, GOOGLE CLASSROOM»

15 - 22 березня 2021 року у м. Люблін (Республіка Польща)  відбувся онлайн-вебінар Міжнародне підвищення кваліфікації на тему: «Онлайн навчання як новітня форма сучасної освіти на прикладі платформи GOOGLE MEET, GOOGLE CLASSROOM». В ньому прийняла участь викладач кафедри...

Опубліковано:

Оnline зустріч з майбутніми абітурієнтами - учнями 10 класу Славянської ЗОШ №5 у Донецькій області

25 березня о 9:20 кафедра Проектування доріг, геодезії і землеустрію провела online зустріч, яка була організована дорожньо-будівельним факультетом, на платформі Zoom з майбутніми абітурієнтами - учнями 10 класу Славянської ЗОШ №5 у Донецькій області.

Майбутні абітурієнти були...

Опубліковано:

Підсумкова конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій"

24-25 березня 2021 року у Львівському національному аграрному університеті відбулись секційні засіданя підсумкової конференції ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», яка проходила у зв'язку з епідеміологічною...

Опубліковано:

Участь в круглому столі «Проблемні аспекти формування та реалізації геоінформаційного забезпечення містобудування у системі територіал

Кафедра проектування доріг, геодезії і землеустрою Харківського національного автомобільно-дорожнього університету прийняла участь в круглому столі «Проблемні аспекти формування та реалізації геоінформаційного забезпечення містобудування у системі територіального розвитку», що...

Опубліковано:

Участь викладачів кафедри у засіданні круглого столу до Дня землевпорядника

10 березня 2021 р. викладачі кафедри проф. Батракова А.Г., доц. Дорожко Є.В., доц. Мусієнко І.В., доц. Тимошевський В.В., доц. Казаченко Л.М., доц. Тимошевська Т.І.  прийняли участь у засіданні круглого столу Київського національного університету будівництва і архітектури на...

Опубліковано:

Договір про співпрацю з Харківською філією Державного підприємства "Український державний інститут з проектування об’єктів дорожнього г

Кафедра проектування доріг, геодезії і землеустрою уклала договір про співпрацю з Харківською філією Державного підприємства "Український державний інститут з проектування об’єктів дорожнього господарства “Укрдіпродор” - “Харківдіпрошлях”".

Договір передбачає розвиток співпраці...

Адреса: 61002 Україна, м. Харків,

вул. Ярослава Мудрого, 25,

Кафедра проектування доріг, геодезії і землеустрою

Дорожньо-будівельний корпус, 3 поверх, ауд. 362    

Кафедра проектування доріг, геодезії і землеустрою

Тел: (057) 707-37-32

e-mail: rp@khadi.kharkov.ua

Залишить питання