КАФЕДРА ПРОЕКТУВАННЯ ДОРІГ, ГЕОДЕЗІЇ І ЗЕМЛЕУСТРОЮ

Кафедра проектування доріг, геодезії і землеустрою почала своє існування у 1936 році. З початку створення й до сьогодення основними завданнями кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі проектування автомобільних доріг, геодезії та землеустрою. За роки існування кафедра підготувала понад тисячі інженерів, які успішно працюють на підприємствах дорожньої галузі. Основними напрямками навчальної діяльності кафедри є «Сучасні методи проектування автомобільних доріг» для забезпечення підготовки студентів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», та «Методи геодезичних вимірювань» для підготовки фахівців за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» за якою, починаючі з 2014 року, кафедра належить до випускових.  

  Кафедра активно співпрацює з компанією CREDO –лідером на ринку програмних продуктів для автоматизованої обробки матеріалів інженерно-геодезичних вишукувань, проектування об'єктів транспорту. На базі кафедри працює регіональний навчально-впроваджувальний центр CREDO, основними завданнями якого є підвищення кваліфікації фахівців дорожньої галузі.    

З 2005 року на кафедрі проводиться професійно-технічне навчання «Замірник на топографо-геодезичних і маркшейдерських роботах». Для забезпечення навчального процесу на кафедрі створені навчальні й наукові лабораторії, клас САПР, навчально-виробничий комплекс. Набуття практичних навичок студентами кафедри відбувається під час проходження виробничої практики у провідних проектних організаціях: ДП «Укрдіпродор», ПрАТ «Інститут Харківський «Промтранспроект», Державний дорожній науково-дослідний інститут ДерждорНДІ, ПрАТ «Харківметропроект», ДП «Східгеоінформ», ДП «Харківський науково-дослідний і проектний інститут землеустрою». При підготовці студентів за спеціальністю «Геодезія, картографія та землеустрій» до навчального процесу залучаються висококваліфіковані фахівці, що мають багаторічний виробничий досвід. Забезпечена можливість використання бази ДП «Східгеоінформ» для проведення виробничих, переддипломних практик, науково-дослідницьких робіт, підготовки та підвищення кваліфікації викладачів. 

За часи існування кафедри були сформовані основні напрямки науково-дослідних робіт: конструювання та розрахунок дорожнього одягу; неруйнівна діагностика автомобільних доріг; методи автоматизованого проектування автомобільних доріг і транспортних споруд; сучасні методи геодезичних вимірювань. За цими напрямками викладачами кафедри виконано понад 30 науково-дослідних робіт, розроблено понад 50 нормативних та технологічних документів дорожньої галузі України, опубліковано понад 200 статей у провідних фахових виданнях України та за кордоном, написано десятки монографій. До науково-дослідної роботи залучаються аспіранти й студенти. Неодноразово студенти кафедри становилися призерами міжнародних наукових олімпіад, конференцій й конкурсів. Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки з провідними навчальними закладами України, країн ближнього та дальнього зарубіжжя, плідно співпрацює з провідними науковими установами НАН України.

У центрі уваги кафедри – виховання молоді, формування у студентів громадської позиції. Це надає можливості кафедрі у складі Харківського національного автомобільно-дорожнього університету готувати компетентних конкурентно-спроможних спеціалістів у галузі геодезичних вимірювань, проектування та будівництва автомобільних доріг.

Останнi новини

Опубліковано:

Прийняття національного стандарту ДСТУ 9154:2021

   Відповідно до наказу № 433 від 16.11.2021 "Про прийняття національних стандартів"  Державним підприємством "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" відповідно до пункту 2 частини 2 статті 11 Закону України «Про...

Опубліковано:

Участь у Міжнародній виставці «Освіта Харківщини – 2021»

24-25 листопада 2021 у Палаці студентів НЮУ ім. Ярослава Мудрого (вул. Пушкінська, 88) проходить щорічна Міжнародна виставка «Освіта Харківщини – 2021»

Виставка – важлива подія у житті обласного центру, багатьом поколінням абітурієнтів вона допомогла визначитись з майбутньою...

Опубліковано:

Наукова інтернет конференція з проблем вищої освіти і науки «Методологічні та практичні аспекти забезпечення якості вищої технічної осві

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Наукової інтернет конференції з проблем вищої освіти і науки «Методологічні та практичні аспекти забезпечення якості вищої технічної освіти», яка відбудеться 25 листопада 2021 року.

Мета конференції - обговорення теоретичних та практичних...

Опубліковано:

ІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Дорожньо-будівельний комплекс: проблеми, перспективи, інновації»

Шановні колеги! Харківський національний автомобільно-дорожній університет кафедра Проектування доріг, геодезії і землеустрою запрошує Вас взяти участь у роботі ІІ-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Дорожньо-будівельний комплекс: проблеми, перспективи, інновації», яка...

Опубліковано:

Проведення відкритої лекції

12 листопада 2021 року  об 11:40 год. відбудеться відкрита online-лекція к.т.н., доцента кафедри Проектування доріг, геодезії і землеустрою Саркісяна Гора Саркісовича з дисципліни "Наукові дослідження в галузі геодезії та землеустрою" для студентів 4 курсу навчання спеціальності...

Опубліковано:

Підписано меморандум про співпрацю з Асоціацією «Українська Асоціація проектних організацій»

Харківський національний автомобільно-дорожній університет підписав меморандум про співпрацю з Асоціацією «Українська Асоціація проектних організацій».

«Українська асоціація проектних організацій» – об’єднання, яке створене з метою постійної координації господарської діяльності...

Опубліковано:

Нещодавно до всеукраїнської громадської організації "Спілка землевпорядників України" приєдналися викладачі кафедри ПДГЗ

Всеукраїнська громадська організація «Спілка землевпорядників України» - це всеукраїнська громадська організація, яка об’єднує інженерно-технічних працівників, вчених землевпорядного профілю, викладачів і студентів землевпорядних факультетів і відділень учбових закладів, інших...

Опубліковано:

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Дорожньо-будівельний комплекс: пробле

11-12 листопада 2021 р. у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті на кафедрі Проектування доріг, геодезії і землеустрою відбудеться у дистанційному режимі ІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Дорожньо-будівельний комплекс: проблеми, перспективи,...

Опубліковано:

Вітаємо Саркісяна Гора Саркісовича з отриманням диплома кандидата наук!

У травні місяці 2021 року аспірант кафедри Проектування доріг, геодезії і землеустрою Саркісян Гор Саркісович під керівництвом проф. Ряпухіна Віталія Миколайовича та проф. Батракової Анжеліки Геннадіївни успішно захистив дисертацію на здобуття ступеню кандидата технічних наук за...

Опубліковано:

Масштабний освітній проект - "Ніч науки"

Сьомий раз в Харкові  під патронатом в.о. Харківського міського голови Ігоря Терехова 18 вересня 2021 року у Харкові у рамках VI Освітнього проєкту відбувся масштабний освітній проєкт - "Ніч науки" - коли діти, школярі і дорослі отримали можливість познайомитися з діяльністю 15...

Адреса: 61002 Україна, м. Харків,

вул. Ярослава Мудрого, 25,

Кафедра проектування доріг, геодезії і землеустрою

Дорожньо-будівельний корпус, 3 поверх, ауд. 362    

Кафедра проектування доріг, геодезії і землеустрою

Тел: (057) 707-37-32

e-mail: rp@khadi.kharkov.ua

Залишить питання