КАФЕДРА ПРОЕКТУВАННЯ ДОРІГ, ГЕОДЕЗІЇ І ЗЕМЛЕУСТРОЮ

Кафедра проектування доріг, геодезії і землеустрою почала своє існування у 1936 році. З початку створення й до сьогодення основними завданнями кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі проектування автомобільних доріг, геодезії та землеустрою. За роки існування кафедра підготувала понад тисячі інженерів, які успішно працюють на підприємствах дорожньої галузі. Основними напрямками навчальної діяльності кафедри є «Сучасні методи проектування автомобільних доріг» для забезпечення підготовки студентів за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія», та «Методи геодезичних вимірювань» для підготовки фахівців за спеціальністю «Геодезія, картографія та землеустрій» за якою, починаючі з 2014 року, кафедра належить до випускових.  

  Кафедра активно співпрацює з компанією CREDO –лідером на ринку програмних продуктів для автоматизованої обробки матеріалів інженерно-геодезичних вишукувань, проектування об'єктів транспорту. На базі кафедри працює регіональний навчально-впроваджувальний центр CREDO, основними завданнями якого є підвищення кваліфікації фахівців дорожньої галузі.    

З 2005 року на кафедрі проводиться професійно-технічне навчання «Замірник на топографо-геодезичних і маркшейдерських роботах». Для забезпечення навчального процесу на кафедрі створені навчальні й наукові лабораторії, клас САПР, навчально-виробничий комплекс. Набуття практичних навичок студентами кафедри відбувається під час проходження виробничої практики у провідних проектних організаціях: ДП «Укрдіпродор», ПрАТ «Інститут Харківський «Промтранспроект», Державний дорожній науково-дослідний інститут ДерждорНДІ, ПрАТ «Харківметропроект», ДП «Східгеоінформ», ДП «Харківський науково-дослідний і проектний інститут землеустрою». При підготовці студентів за спеціальністю «Геодезія, картографія та землеустрій» до навчального процесу залучаються висококваліфіковані фахівці, що мають багаторічний виробничий досвід. Забезпечена можливість використання бази ДП «Східгеоінформ» для проведення виробничих, переддипломних практик, науково-дослідницьких робіт, підготовки та підвищення кваліфікації викладачів. 

За часи існування кафедри були сформовані основні напрямки науково-дослідних робіт: конструювання та розрахунок дорожнього одягу; неруйнівна діагностика автомобільних доріг; методи автоматизованого проектування автомобільних доріг і транспортних споруд; сучасні методи геодезичних вимірювань. За цими напрямками викладачами кафедри виконано понад 30 науково-дослідних робіт, розроблено понад 50 нормативних та технологічних документів дорожньої галузі України, опубліковано понад 200 статей у провідних фахових виданнях України та за кордоном, написано десятки монографій. До науково-дослідної роботи залучаються аспіранти й студенти. Неодноразово студенти кафедри становилися призерами міжнародних наукових олімпіад, конференцій й конкурсів. Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки з провідними навчальними закладами України, країн ближнього та дальнього зарубіжжя, плідно співпрацює з провідними науковими установами НАН України.

У центрі уваги кафедри – виховання молоді, формування у студентів громадської позиції. Це надає можливості кафедрі у складі Харківського національного автомобільно-дорожнього університету готувати компетентних конкурентно-спроможних спеціалістів у галузі геодезичних вимірювань, проектування та будівництва автомобільних доріг.

Останнi новини

Опубліковано:

Запрошуємо абітурієнтів до вступу на спеціальність 193 "Геодезія та землеустрій"

До уваги випускників 11 класів та технікумів, бакалаврів та магістрів/спеціалістів (для другої вищої освіти) надається інформація щодо вступу до ВНЗ ХНАДУ на спеціальність 193 "Геодезія та землеустрій".

Дати прийому документів:

ОКР бакалавр: 1 курс на основі повної загальної...

Опубліковано:

Вітаємо студентів 4 курсу спеціальності 193 з успішним складанням іспиту"

22 червня 2020 р. на кафедрі Проектування доріг, геодезії і землеустрою студенти 4 курсу спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" складали комплексний кваліфікаційний іспит на здобуття ступеня "Бакалавр" у дистанційній формі. Зв'язок зі студентами відбувався на платформі Zoom,...

Опубліковано:

Інформація щодо проведення держіспиту 4 курсу спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій"

До уваги студентів 4 курсу спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій"!  

Кваліфікаційний іспит на одержання ступеня вищої освіти «Бакалавр» з галузі знань 19 «Архітектура та будівництво», спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», освітня програма «Геодезія та...

Опубліковано:

Найкращий викладач очима студентів та відмінник ХНАДУ

Вітаємо професора кафедри Проектування доріг, геодезії і землеустрою Ряпухіна Віталія Миколайовича з перемогою у номінації "Найкращий викладач очима студентів" та студента групи Д-33т1-17 Гунько Ірину зі званням "Відмінник ХНАДУ". Бажаємо не зупинятись та досягати нових висот!

Опубліковано:

Зміна розкладу екзаменаційної сесії для студентів спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій"

До розкладу екзаменаційної сесії студентів дорожньо-будівельного факультету були внесені зміни.

Іспити з дисциплін будуть відбуватись у дистанційному режимі у зазначений час.

Змінений розклад можно знайти за посиланням: 

rcf.khadi.kharkov.ua

Опубліковано:

Вітаємо учасників 82-ої міжнародної студентської конференції, які зайняли І, ІІ ті ІІІ місця

14 травня 2020 року на кафедрі Проектування доріг, геодезії і землеустрою відбулась 82-а міжнародна студентська наукова конференція: "Інноваційні методи проектних  та геодезичних робіт". Конференція відбувалась у дистанційному режимі. Учасниками якої стали 76 студентів, та...

Опубліковано:

Розклад екзаменаційної сесії студентів спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій"

Розклад іспитів для студентів спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" дорожньо-будівельного факультету можно знайти на сторінці кафедри Проектування доріг, геодезії і землеустрою на вкладці Дистанційне навчання під час карантину або за посиланням

 

 

Опубліковано:

84-та науково-технічна та науково-методична конференція

07 травня 2020 року у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті на дорожньо-будівельному факультеті заочно кафедрою Проектування доріг, геодезії і землеустрою буде проведено 84-ту науково-технічну та науково-методичну конференцію (Секція сучасних методів...

Опубліковано:

Зміна дати проведення 82 Міжнародної заочної студентської наукової конференції

Інформуємо Вас, що у зв’язку зі складною епідеміологічною ситуацією в країні (коронавірус COVID-19) проведення 82 Міжнародної заочної студентської наукової конференції «Інноваційні методи проектних та геодезичних робіт», яку заплановано на 24 квітня перенесено на 11-14 травня...

Опубліковано:

Online лекції

У зв'язку з загальнонаціональним карантином весь навчальний процес відбувається у дистанційному режимі.

Розклад занятть студенти узгоджують з викладачами та спільно обирають зручний час для їх проведення.

Так, наприклад, доцент кафедри Проектування доріг, геодезії і землеустрою...

Адреса: 61002 Україна, м. Харків,

вул. Ярослава Мудрого, 25,

Кафедра проектування доріг, геодезії і землеустрою

Тел: (057) 707-37-32

e-mail: rp@khadi.kharkov.ua

Залишить питання