Що таке геодезія і для чого вона потрібна?

Геоде́зія — це наука про методи визначення фігури і розміри Землі, зображення земної поверхні на планах та картах, і точних вимірювань на місцевості, пов'язаних з розв'язанням різних наукових і практичних завдань.

Виділяють вищу геодезію (вивчає фігуру, розміри і гравітаційне поле Землі, а також теорію й методи побудови опорної геодезичної мережі), топографію та прикладну геодезію (використання методів і техніки геодезії для розв'язання спеціальних вимірювальних завдань у різних галузях господарства).

Геодезія тісно пов'язана з математикою, фізикою, радіоелектронікою, радіотехнікою, геофізикою, астрономією, картографією, географією, геоморфологією, геоінформатикою.

Геодезія - це далеко не нова наука. З найдавніших часів людина вивчає особливості поверхні Землі, її форми і розміри, і завдає результати на карти і плани. Перші відомості про геодезичні вимірювання з'явилися ще в Давньому Єгипті і Китаї. Свого розвитку геодезія, як наука набула у давньогрецькій державі, де саме і з’явився термін «геодезія», що в перекладі означає «наука про землеустрій».

Найціннішою наукою інженерна геодезія стала з появою і розвитком приватного землеволодіння.

Геодезичне дослідження вирішує питання площі ділянки і її точні геодезичні розміри, географічні координати та особливості рельєфу.

Велике значення має інженерна геодезія ділянки для майбутнього будівництва. А саме:

•             Визначення перепадів висот на ділянці, що впливають на майбутній проект будівель і інженерних споруд.

•             Визначення точних координат майбутніх будівель і інженерних споруд на ділянці і подальша їх фіксація на геодезичній мапі ділянки землеволодіння.

•             Оформлення технічної геодезичної документації ділянки забудови, необхідної для подальшої реєстрації ділянки в державних органах.

Слід пам'ятати, що законодавство України вимагає обов'язкового оформлення геодезичної документації для окремих видів забудови - особливо виробничо-технічного призначення і звичайно, багатоповерхового житлового будівництва.

Що стосується значення геодезії і картографії в масштабах держави, то завдання геодезичної служби України полягає в наступному:

•             Забезпечення демаркаційної лінії держави.

•             Контроль над загальнонаціональною системою відліку.

•             Створення геодезичних карт території.

•             Геодезичне дослідження геологічних ресурсів держави.

•             Ведення геодезичної інформаційно-технічної бази.

Необхідність створення геодезичних державних служб була виділена в постанові ООН в 1974 році. У роки Радянської влади геодезія і картографія в Україні були найважливішою складовою національної економіки. Сьогодні розвиток геодезії і картографії в Україні має не тільки економічну цінність, але і несе найважливіший внесок у зміцнення обороноздатності країни і збереження її територіальної цілісності.