1 Нормативні дисципліни

  1.1 Дисципліни циклу загальної підготовки

  1.2 Дисципліни циклу професійної підготовки 

     1.2.1   Хімія

     1.2.2   Екологія

     1.2.3   Інформатика

     1.2.5   Фізика

     1.2.6   Вища математика

     1.2.7   Фізичне виховання

   1.3 Дисципліни циклу  професійної та практичної підготовки

     1.3.3   Геодезія

     1.3.4   Вища геодезія

     1.3.5   Навчальна практика з геодезії (2)

     1.3.6   Земельне право

2 Дисципліни за вибором студента

  2.1 Дисципліни циклу загальної підготовки

     2.1.1   Правознавство

     2.1.2   Іноземна мова (за професійним спрямування)

     2.1.3   Соціально-політологічні проблеми сучасного суспільства

     2.1.4   Іноземна мова (за професійним спрямування)  

     2.1.5   Економічна теорія

     2.1.6   Іноземна мова (за професійним спрямування)  

     2.1.7   Психологія

     2.1.8   Іноземна мова (за професійним спрямування)  

  2.2 Дисципліни циклу професійної підготовки

     2.2.1   Інженерна геологія

     2.2.2   Геологія і геоморфологія

     2.2.3   Землеустрій

     2.2.4   Управління земельними ресурсами

     2.2.5   Планування міст і транспорт

     2.2.6   Транспорт і шляхи сполучення

     2.2.7   Геодезичні розбивочні роботи

     2.2.8   Геодезичне забезпечення будівництва

     2.2.9   Інженерні вишукування

     2.2.10 Інженерне забезпечення будівництва

     2.2.11 GPS-технології та електронні геодезичні прилади

     2.2.12 Методи і прилади високоточних геодезичних вимірювань

     2.2.13 Основи наукових досліджень

     2.2.14 Методи обробки геодезичних вимірювань

     2.2.15 Інформаційні технології і геометричне моделювання

     2.2.16 Комп'ютерне моделювання та креслення

     2.2.17 ГІС інженерних мереж та комп'ютерні технології при геодезичних роботах

     2.2.18 ГІС в кадастрових системах

     2.2.19 Методи оцінювання земельних ресурсів

     2.2.20 Оціночна діяльність в землевпорядкуванні

     2.2.21 Організація, планування і управління будівництвом

     2.2.22 Організація і управління геодезичним виробництвом

     2.2.23 Фінансово-економічна діяльність та інвестиційний аналіз

     2.2.24 Аналіз виробничої діяльності підприємства