До відома студентів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" та 193 "Геодезія та землеустрій".

У зв'язку з тимчасовим переходом на дистанційну форму навчання, на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. №641, наказу Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 р. № 466 "Про затвердження Положення про дистанційне навчання", з метою запобігання поширення коронавірусу COVID-19 наказом університету №112 від 07.10.2020 р. освітній процес в Університеті здійснюється у дистанційному форматі на період з 12.10.2020 р. по 25.10.2020 р.

Всі методичні матеріали щодо вивчення відповідних дисциплін знаходяться на навчальному сайті та файловому архіві ХНАДУ.  Для доступу до навчальних файлів треба здійснити вхід до свого особистого кабінету.

 Зв'язок з викладачами відбувається через email/Zoom/Viber/Telegram/Direct/телефон.

 

 

Методичні матеріали щодо вивчення відповідних дисциплін наведені нижче за посиланням.

 

1 курс:

     - Топографія (РГР) - 1 семестр (для студентів спеціальності 193)

     - Геодезія (РГР) - 1 семестр (для студентів спеціальності 193)

     - Інженерна геодезія (РГР) - 1 семестр (для студентів спеціальності 192)

 

   2 курс:

     - Геодезія (КП) - 3 семестр (для студентів спеціальності 193)  

     - Топографія та основи картографії - 3 семестр (для студентів спеціальності 101)  

 

   3 курс:

     - Вишукування і проектування автомобільних доріг та аеродромів (КП) - 5 семестр (для студентів спеціальності 192)

     - Геодезичні розбивочні роботи (КП) - 5 семестр (для студентів спеціальності 193)

     - Інженерна геодезія (РГР) - 5 семестр (для студентів спеціальності 193) 

     - Інженерні вишукування (РГР) - 5 семестр (для студентів спеціальності 193)  

     - Картографія (РГР) - 5 семестр (для студентів спеціальності 193)

     - Проектування доріг та мостових переходів (КП) - 5 семестр (для студентів спеціальності 192)

     - Фотограмметрія та дистанційне зондування (КП) - 5 семестр (для студентів спеціальності 193)

 

   4 курс:

     - Вишукування і проектування автомобільних доріг та аеродромів (КП) - 7 семестр (для студентів спеціальності 192)  

      - ГІС інженерних мереж та комп'ютерні технології при геодезичних роботах (РГР) - 7 семестр (для студентів спеціальності 193)

      - Державний земельний кадастр - 7 семестр (для студентів спеціальності 193)

      - Землевпорядні вишукування і проектування (КП) - 7 семестр (для студентів спеціальності 193)  

      - Комп'ютерні технології в будівництві та експлуатації автомобільних доріг та аеродромів - 7 семестр  (для студентів спеціальності 192)

      - Маркшейдерська справа  - 7 семестр  (для студентів спеціальності 192)

      - Методи оцінювання земельних ресурсів (РГР) - 7 семестр (для студентів спеціальності 193)

      - Наукові дослідження в галузі геодезії та землеустрою - 7 семестр (для студентів спеціальності 193)

      - Основи проектування автомобільних доріг (КП) - 7 семестр (для студентів спеціальності 193)  

      - Практикум з інженерної геодезії - 7 семестр (для студентів спеціальності 193)

      - Основи наукових досліджень - 7 семестр (для студентів спеціальності 192)

 

   5 курс: (магістри):

      - Інженерно-геодезичний моніторинг і контроль в будівництві (КП) - 1 семестр (для студентів спеціальності 193)  

      - Інноваційні методи проектування автомобільних доріг (КП) - 1 семестр (для студентів спеціальності 192, 193)

      - Інформаційно-комп'ютерні технології (РГР) - 1 семестр (для студентів спеціальності 192)

      - Інфраструктура геопросторових даних (РГР) - 1 семестр (для студентів спеціальності 193)

      - Методи наукових досліджень, інноваційна діяльність - 1 семестр (для студентів спеціальності 193)

      - Нормативно-правове забезпечення професійної діяльності - 1 семестр (для студентів спеціальності 193)

      - Системний аналіз та теорія систем - 1 семестр (для студентів спеціальності 192)