Основні напрямки науково-дослідної діяльності кафедри

Удосконалення дорожньо-транспортної мережі та поліпшення транспортно - експлуатаційних якостей автомобільних доріг:

· обґрунтування будівництва обхідних автомобільних доріг ;

· дослідження проблемних питань транспорту ;

· поліпшення конструкцій дорожнього одягу проїзної частини;

· обстеження технічного стану і паспортизації будівель, територій, автомобільних доріг(12000 грн. 1 км) і штучних споруд (10000 грн. один міст).

· розробка проектно-кошторисної документації на ремонт мостів (185000 грн. один міст)

Благоустрій автомобільних доріг і вулично-дорожньої мережі:

· благоустрій територій, удосконалення принципів розміщення елементів благоустрою автомобільних доріг;

· принципи проектування мережі для руху альтернативних видів транспорту (у тому числі велосипедного) у вулично-дорожній системі населених пунктів;

· принципи проектування вулично-дорожньої інфраструктури з урахуванням потреб людей з обмеженими можливостями (мало мобільних груп населення).

Інституційний розвиток та вдосконалення земельно-кадастрових проектно-вишукувальних робіт:

·  розробка методики нормативної та експертної оцінки земель;

·  удосконалення системи управління земельними ресурсами.

Земельно-кадастрові проектно-вишукувальні роботи:

·  розробка проектів реконструкції, будівництва та капітального ремонту автомобільних доріг;

·  розробка генеральних планів населених пунктів;

· розробка детальних планів територій (топографічні зйомки, генплани окремих зон, а саме сельбищної, громадської, виробничої, парків, скверів тощо);

· геодезична зйомка територій, автомобільних доріг (18000 грн. один об’єкт), прив’язка будівель;

· виконання проектів землеустрою, еколого-економічного обґрунтування та впорядкування угідь;

· розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок; ·  розробка проектів землеустрою щодо організації території земельних (паїв) · розробка технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості);

· розробка технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок;

· розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель

· нормативна грошова оцінка земель (населених пунктів, окремих ділянок).

Екологічні аспекти

· аналіз та оцінка інгредієнтного та параметричного (акустичного та вібраційного) забруднення;

· розробка комплексної програми та рекомендацій з поліпшення екологічного стану придорожнього простору населених пунктів;

· проведення аналізу та розробка рекомендацій з підвищення ефективності очищення поверхневого стоку з автомобільних доріг із залучення альтернативних матеріалів.

Наукові розробки викладачів кафедри широко впроваджуються у виробництво. Щорічний обсяг госпдоговірних робіт становить близько 300 тисяч гривень. Тематика госпдоговірних робіт відповідає основним науковим напрямкам кафедри: «Паспортизація автомобільних доріг», «Розробка схем організації руху на автомобільних дорогах», «Підвищення безпеки руху», «Оцінка й прогнозування екологічного стану автомобільних доріг і виробничих баз», «Неруйнівна діагностика дорожніх одягів», «Конструювання й розрахунок дорожніх одягів».    

Разом з викладачами й співробітниками кафедри активну участь у госпдоговірних роботах приймають студенти третього, четвертого й п'ятого курсів. Студенти виконують роботи з обстеження автомобільних доріг, приймають участь у розробці схем організації руху, проводять оцінку екологічної й ергономічної якості проектів.

Матеріали щорічної виробничої практики студенти використовують при виконанні курсових робіт, дипломних проектів і дипломних робіт, а також у наукових дослідженнях.

 

 ПОВІДОМЛЕННЯ

про розроблення першої редакції проекту ДСТУ ХХХХ:202Х

«Настанова з виконання геодезичних робіт у дорожньому будівництві»

      Законодавчою підставою для розроблення проекту ДСТУ ХХХХ:202Х «Настанова з виконання геодезичних робіт у дорожньому будівництві» (далі — проект ДСТУ) є Закон України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-VII, Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 № 1314-VII.

      Підставою для розроблення проекту ДСТУ ХХХХ:202Х є тема завдання № 3863.2.1-2019 Програми робіт з національної стандартизації на 2019 рік. Тематичний план науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Державного агентства автомобільних доріг України на 2019 рік (п. пл. 75), схвалений Науковою радою Державного агентства автомобільних доріг України (протокол від 12.12.2018 № 2), затверджений наказом Державного агентства автомобільних доріг України від 27.12.2018 № 419, та договір від 16.04.2019 № 42/37-28-19 між Державним агентством автомобільних доріг України та Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом.

     Стандарт буде мати назву «Настанова з виконання геодезичних робіт у дорожньому будівництві».

      Законодавчою підставою для розроблення проєкту ДСТУ ХХХХ:202Х «Настанова з проєктування земляного полотна автомобільних доріг» (далі — проєкт ДСТУ) є Закон України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-VII, Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 № 1314-VII.

      Підставою для розроблення проєкту ДСТУ є тема № 1077-2020 Програми робіт з національної стандартизації на 2020 рік, Тематичний план науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Державного агентства автомобільних доріг України на 2020 рік (п. пл. 70), схвалений Науковою радою Державного агентства автомобільних доріг України, протокол від 18.12.2019 № 1, затверджений наказом Державного агентства автомобільних доріг України від 24.03.2020 № 138, та договір від 03.07.2020 № 65/37-01-20 між Державним агентством автомобільних доріг України та Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом.