Наукова діяльність

Основні напрямки науково-дослідної діяльності кафедри

Удосконалення дорожньо-транспортної мережі та поліпшення транспортно - експлуатаційних якостей автомобільних доріг:

· обґрунтування будівництва обхідних автомобільних доріг ;

· дослідження проблемних питань транспорту ;

· поліпшення конструкцій дорожнього одягу проїзної частини;

· обстеження технічного стану і паспортизації будівель, територій, автомобільних доріг(12000 грн. 1 км) і штучних споруд (10000 грн. один міст).

· розробка проектно-кошторисної документації на ремонт мостів (185000 грн. один міст)

Благоустрій автомобільних доріг і вулично-дорожньої мережі:

· благоустрій територій, удосконалення принципів розміщення елементів благоустрою автомобільних доріг;

· принципи проектування мережі для руху альтернативних видів транспорту (у тому числі велосипедного) у вулично-дорожній системі населених пунктів;

· принципи проектування вулично-дорожньої інфраструктури з урахуванням потреб людей з обмеженими можливостями (мало мобільних груп населення).

Інституційний розвиток та вдосконалення земельно-кадастрових проектно-вишукувальних робіт:

·  розробка методики нормативної та експертної оцінки земель;

·  удосконалення системи управління земельними ресурсами.

Земельно-кадастрові проектно-вишукувальні роботи:

·  розробка проектів реконструкції, будівництва та капітального ремонту автомобільних доріг;

·  розробка генеральних планів населених пунктів;

· розробка детальних планів територій (топографічні зйомки, генплани окремих зон, а саме сельбищної, громадської, виробничої, парків, скверів тощо);

· геодезична зйомка територій, автомобільних доріг (18000 грн. один об’єкт), прив’язка будівель;

· виконання проектів землеустрою, еколого-економічного обґрунтування та впорядкування угідь;

· розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок; ·  розробка проектів землеустрою щодо організації території земельних (паїв) · розробка технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості);

· розробка технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок;

· розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель

· нормативна грошова оцінка земель (населених пунктів, окремих ділянок).

Екологічні аспекти

· аналіз та оцінка інгредієнтного та параметричного (акустичного та вібраційного) забруднення;

· розробка комплексної програми та рекомендацій з поліпшення екологічного стану придорожнього простору населених пунктів;

· проведення аналізу та розробка рекомендацій з підвищення ефективності очищення поверхневого стоку з автомобільних доріг із залучення альтернативних матеріалів.

Наукові розробки викладачів кафедри широко впроваджуються у виробництво. Щорічний обсяг госпдоговірних робіт становить близько 300 тисяч гривень. Тематика госпдоговірних робіт відповідає основним науковим напрямкам кафедри: «Паспортизація автомобільних доріг», «Розробка схем організації руху на автомобільних дорогах», «Підвищення безпеки руху», «Оцінка й прогнозування екологічного стану автомобільних доріг і виробничих баз», «Неруйнівна діагностика дорожніх одягів», «Конструювання й розрахунок дорожніх одягів».    

Разом з викладачами й співробітниками кафедри активну участь у госпдоговірних роботах приймають студенти третього, четвертого й п'ятого курсів. Студенти виконують роботи з обстеження автомобільних доріг, приймають участь у розробці схем організації руху, проводять оцінку екологічної й ергономічної якості проектів.

Матеріали щорічної виробничої практики студенти використовують при виконанні курсових робіт, дипломних проектів і дипломних робіт, а також у наукових дослідженнях.

Патентно-винахідницька діяльність

На кафедрі були отримані патенти на винаходи й корисні моделі:

1. Авторське свідоцтво № 1636321 на винахід: Кузьмін Валентин Іванович, Наливайко Тарас Антонович «Обладнання для контролю перекосу моста підйомно-транспортного засобу», 1998 р.

2. Свідоцтво № 13343 про реєстрацію авторського права на винахід: Кузьмін Валентин Іванович «Ухиломір», 2005р.

3. Свідоцтво № 12055 про реєстрацію авторського права на винахід: Кузьмін Валентин Іванович «Рейка з рухливою шкалою для вертикального планування промислових, будівельних і іншого призначення майданчиків», 2005 р.

4. Свідоцтво № 23752 про реєстрацію авторського права на винахід: Кузьмін Валентин Іванович, Левтеров Андрій Іванович «Таблиці для розбивки вертикальних несиметричних кривих на автомобільних дорогах», том 1, 2008 р.

5. Пат. 81296 Україна, (51) МПК E01C 23/00, G01R 29/08 (2006.01) Спосіб виявлення й визначення місця знаходження в тому числі й підповерхневих тріщин в асфальтобетонному покритті / Батракова А.Г. – u201300256; заявл. 08.01.2013; опубл. 25.06.2013, Бюл. № 12/2013

6. Пат. 95586 Україна, (51) МПК G01N 25/16 (2006.01) Механічний дилатометр для визначення температурного коефіцієнта лінійного розширення асфальтобетону в діапазоні плюсових температур / Дорожко Є.В., Ряпухін В.М., Батракова А.Г. – u201408292; заявл. 21.07.2014; опубл. 25.12.2014, Бюл. № 24/2014