Академічна доброчесність є важливим фактором успішності університету, науково-педагогічних працівників, наукових і педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти, а також випускників ХНАДУ.   

Науково-педагогічні працівники кафедри постійно вдосконалюють власну кваліфікацію у питаннях сучасного дотримання академічної доброчесності, що підтверджується сертифікатами. 

Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, освітян ліцеїв, гімназій, студентів магістрів на тему "Академічна доброчесність при підготовці бакалаврів та магістрів в країнах європейського союзу та Україні"

Організатором міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) є Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян.

Зміст: опрацювання навчальних онлайн-матеріалів за тематикою вебінару.

Тривалість МПК (вебінару)/обсяг: 45 годин (1,5 кредиту ЄКТС).

Термін міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) –  30 січня - 06 лютого 2023 року м. Люблін (Республіка Польща)   

к.т.н., доц. Дорожко Є.В., ас. Захарова Е.В., ас. Гунько І.С., к.т.н., доц. Арсеньєва Н.О., к.е.н., доц. Юхно А.С.

Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, освітян коледжів, ліцеїв, гімназій, вчителів загально-освітніх шкіл, аспірантів та магістрів "Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (PhD) в країнах європейського союзу та Україні"

Організатором міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) є Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян.

Зміст: опрацювання навчальних онлайн-матеріалів за тематикою вебінару.

Тривалість МПК (вебінару)/обсяг: 45 годин (1,5 кредиту ЄКТС).

Термін міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) –  14 лютого- 21 лютого 2022 року м. Люблін (Республіка Польща)   

к.т.н., доц. Дорожко Є.В., к.е.н., доц. Тимошевська Т.І., ас. Захарова Е.В., к.е.н., доц. Тимошевський В.В.

Онлайн-курс "6 кроків до доброчесності: від теорії до практики".  Цей курс для викладачів закладів вищої освіти. На курсі розглядались такі поняття, як "корупція", "доброчесність", а також — які є інструменти для забезпечення доброчесності в закладах вищої освіти. 

ас. Захарова Е.В., к.т.н., доц. Дорожко Є.В., к.т.н., доц. Саркісян Г.С., к.т.н., доц. Урдзік С.М., ас. Гунько І.С., к.т.н., доц. Коваленко Л.О., к.т.н., доц. Наливайко Т.А., к.е.н., доц. Тимошевський В.В., к.т.н., доц. Арсеньєва Н.О., д.т.н., проф. Батракова А.Г., к.е.н., доц. Тимошевська Т.І., к.т.н., доц. Фоменко Г.Р., к.т.н., доц. Пілічева М.О., к.т.н., доц. Казаченко Л.М., к.т.н., доц. Мусієнко І.В.

Онлайн-курс "Академічна доброчесність в університеті".  Українська вища освіта змінюється і важливою умовою успішного розвитку є впровадження принципів академічної доброчесності в навчання, викладання та наукову діяльність. За допомогою даного курсу можна ознайомитися і навчитись застосовувати в навчальній на науковій діяльності принципи академічної доброчесності.

Розглянуті питання:

  • Що таке академічна доброчесність?
  • Що таке плагіат?
  • Як уникнути плагіату (академічне письмо)?
  • Якими є передумови створення доброчесного середовища в університеті (університетська автономія)?
  • Як створити доброчесне середовище в університеті?

Обсяг курсу: 3 год.

ас. Гунько І.С., к.т.н., доц. Саркісян Г.С., к.т.н., доц. Дорожко Є.В., к.е.н., доц., Тимошевський В.В., ас. Захарова Е.В.

Курс "Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів"  ―  професійний розвиток педагогічних та науково-педагогічних працівників з питань ефективного планування освітнього процесу та розвитку академічної доброчесності.

Структура курсу:1. Концепція академічної доброчесності у вищій освіті.2. Методика викладання: сприяння академічній доброчесності.3. Дизайн освітніх програм та курсів з фокусом на академічну доброчесність.4. Основи академічного письма та доброчесності.5. Дизайн системи оцінювання для підвищення академічної доброчесності.6. Наукове керівництво та розвиток культури академічної доброчесності.

Обсяг курсу: 60 годин

к.т.н., доц. Дорожко Є.В.; к.т.н., доц. Арсеньєва Н.О.; к.т.н., доц. Саркісян Г.С., ас. Захарова Е.В., к.т.н., доц. Урдзік С.М., к.т.н., доц. Коваленко Л.О., інж. Гунько І.С., к.е.н., доц. Тимошевський В.В., к.т.н., доц. Фоменко Г.Р.

Для здобувачів вищої освіти систематично проводять лекції присвячені популяризації принципів академічної доброчесності та розвивають іншу діяльність з промоції принципів академічної доброчесності.

Сертифікати студентів з проходження курсів щодо дотримання академічної доброчесності наведені нижче за посиланнями.

Онлайн-курс "6 кроків до доброчесності: від теорії до практики".  Цей курс для викладачів закладів вищої освіти. На курсі розглядались такі поняття, як "корупція", "доброчесність", а також — які є інструменти для забезпечення доброчесності в закладах вищої освіти. 

ДГ-11-21: Добрострой А.О.Писаренко Д.Ю., Москальова Н.М., Толстікова О.Р., Чорножук В.В., Морозова С.О.

ДГ-21-20: Агєєв М.В., Гладков Н.І., Корж Т.А., Кочерга М.А., Краснопольська С.І., Пархомович А.В., Сухова В.Г., Таєнко О.Ю., Федотікова А.А.

ДГ-31-19: Бірюков В.О., Маслов Д.О.

ДГ-32-19: Савченко А.В.

ДГ-51-21: Артюх К.Ю., Фадєєв Ф.О., Костров Є.Р.

Онлайн-курс "Академічна доброчесність в університеті".  Українська вища освіта змінюється і важливою умовою успішного розвитку є впровадження принципів академічної доброчесності в навчання, викладання та наукову діяльність. За допомогою даного курсу можна ознайомитися і навчитись застосовувати в навчальній на науковій діяльності принципи академічної доброчесності.

Розглянуті питання:

  • Що таке академічна доброчесність?
  • Що таке плагіат?
  • Як уникнути плагіату (академічне письмо)?
  • Якими є передумови створення доброчесного середовища в університеті (університетська автономія)?
  • Як створити доброчесне середовище в університеті?

Обсяг курсу: 3 год.

ДГ-11-21: Добрострой А.О., Писаренко Д.Ю., Толстікова О.Р., Чорножук В.В., Шангіна О.Т., Колісник Ю.О., Морозова С.О., Москальова Н.М., Ялова Т.О.

ДГ-16т1-21: Болотченко І.С., Бондаренко М.В.

ДГ-21-20: Агєєв М.В., Корж Т.А., Краснопольська С.І., Сухова В.Г., Таєнко В.Ю., Кочерга М.А., Пархомович А.В., Федотикова А.А., Федотикова В.А., Амелін Д.А., Гладков Н.І., Джежела В.А., Мирошник Д.Ю., Хлудєєв Р.О.

ДГ-22-20: Бутенко Д.С., Ікбал В.А., Ковальов М.А., Майстренко Д.О., Тертишна А.О., Ткач Д.О., Філоненко В.О.

ДГ-31-19: Доброскок С.М., Маслов Д.О., Скубаков М.Д.

ДГ-32-19: Брумм Д.В., Савченко А.В., Соколов В.С., Махонін А.О., Чабанов І.О., Олексюк М.Г., Левун В.Ю., Макієнко Д.Ю., Богдашин Д.І.

ДГ-41-18: Батилін С.О., Шангіна А.А.

ДГ-51-21: Абрамович В.П., Александрова Д.В., Артюх К.Ю., Давиденко А.О., Качан Д.С., Коваленко М.А., Костров Є.Р., Моісєєва М.О., Онищенко О.С., Терещенко М.П.Фадєєв Ф.О.

Популяризація принципів академічної доброчесності, інформування здобувачів вищої освіти про неприпустимість порушення принципів академічної доброчесності та реалізація заходів щодо запобігання проявам академічної недоброчесності проводиться у тому числі студентським самоврядуванням та студентською профспілкою університету, науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.   

Здобувачі вищої освіти та науково-педагогічні працівники проходять обов’язкову перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних та навчальних робіт на наявність ознак академічного плагіату відповідно до створеної нормативної бази.