За для організації програм академічної мобільності здобувачів вищої освіти якi навчаються на першому (бакалаврському), другому (магiстерському) та третьому (ocвітньo-науковому, PhD) рiвнях вищої освiти Харківський національний автомобільно-дорожній університет, в тому числі кафедра Проектування доріг, геодезії і землеустрою активно співпрацює з іншими університетами України та з різними зарубіжними університетами.

Співраця з різними університетами є метою задля:

  • пiдвищення якостi теоретичної та практичної пiдготовки здобувачів освіти у ЗВО;
  • розширення можливостей ЗВО у набуттi досвiду проведення науково-дослiдної роботи та впровадження її результатiв;
  • посилення iнтеграцiї освiти i науки, розвитку подaльших наукових дослiджень у межах України та за кордоном;
  • обмiну досвiдом у сферi навчально-педагогiчноi роботи мiж закладами вищої освiти Украiни та за кордоном.  

Глобальна онлайн-платформа навчання Coursera співпрацюючи з Міністерством освіти і науки України, запропонували онлайн курси Coursera for Campus безкоштовно для всіх українських вищих навчальних закладів та їх студентів. Університети та коледжі в Україні можуть зареєструватися, щоб надати всім своїм студентам доступ до понад 5200 курсів і 2200 керованих проектів від провідних університетів і партнерів Coursera. 

Coursera – це глобальна онлайн-платформа навчання, яка пропонує будь-кому і будь-де доступ до онлайн-курсів і дипломів від університетів і компаній світового класу.   

Coursera for Campus надає такі можливості:

  • сприяє працевлаштуванню студентів, навчаючи затребуваних навичок у сферах, що розвиваються;
  • допомагає студентам оволодіти навичками, готовими до роботи, використовуючи керовані проекти, завдання з програмування та оцінювання під час курсу — онлайн, офлайн і через мобільний телефон;
  • дозволяє викладачам створювати проекти, оцінки та курси з урахуванням потреб учнів.

Coursera співпрацює з понад 100 некомерційними та громадськими партнерами , щоб надати безкоштовну освіту громадам з недостатнім рівнем обслуговування по всьому світу, включаючи біженців, ветеранів, людей, які постраждали від системи кримінального правосуддя, і студентів середньої школи з недостатнім рівнем обслуговування.  

Coursera співпрацює з понад 250 провідними університетськими та галузевими партнерами, щоб запропонувати широкий каталог вмісту та облікових даних, включаючи керовані проекти, курси, спеціалізації, сертифікати, а також ступені бакалавра та магістра. Установи по всьому світу використовують Coursera для підвищення кваліфікації та підвищення кваліфікації своїх співробітників, громадян і студентів у багатьох галузях, які потребують високого рівня, включаючи науку про дані, технології та бізнес.  

Здобувачі вищої освіти першого та другого освітніх рівнів спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" разом із викладачами кафедри Проектування доріг, геодезії і землеустрою приймають активну участь у благодійно наданих безкоштивних курсах Coursera. Отримані навички та знання підтвердженні відповідними сертифікатами. Сертифікати визнаються усіма університетами.

Отримані кредити за проходження курсу можуть бути зараховані за дисциплінами ХНАДУ, які за змістом, компетенціями та результатами навчання відповідають онлайн курсу в базі Coursera.

Інструкція щодо реєстрації розміщена на Головній сторінці навчального сайту ХНАДУ за посиланням.

Онлайн-курс "Éléments de Géomatique".

Саме в цій перспективі цей курс пропонує розвивати фундаментальні елементи геоматики, описуючи ключові області, якими є: геодезичні прив'язки, методи отримання геоданих, топографія, розташування супутника, моделювання та відображення землі.

Цей курс пропонується майбутнім інженерам та архітекторам, які використовують геодані для виконання проектів планування, будівництва, управління навколишнім середовищем, транспорту та розвитку території. Тому в цих сферах доступ до просторових довідкових даних, а також знання джерел інформації та їх якості є важливими для здійснення проектів.

Організатор: Федеральна політехнічна школа Лозанни (École Polytechnique Fédérale de Lausanne), Швейцарія.

Мова: французька, англійська.

к.т.н., доц. Дорожко Є.В., к.т.н., доц. Наливайко Т.А.

ст. гр. ДГ-31-19: Доброскок С.М., Маслов Д.О., Скубаков М.Д.

ст. гр. ДГ-32-19: Савченко А.В.

Онлайн-курс "Introduction to GIS Mapping".

У першому курсі комплексу "Спеціалізації ГІС, картографування та просторовий аналіз" розповідається, що таке ГІС, як самостійно розпочати роботу з програмним забезпеченням, як знайти в реальному світі задані об'єкти, як вони можуть бути представлені на карті, як фіксується місцеположення, використовуючи координати, і як можна зробити двовимірну карту з тривимірної Землі. У курсовому проекті створюються власні дані ГІС, відстежуючи географічні об’єкти за супутниковим зображенням для розташування та теми на вибір.

Цей курс дає міцну основу з картографування та ГІС. Курс включає як практичне навчання програмному забезпеченню, так і пояснення концепцій, які потрібно знати, щоб приймати зважені рішення. 

Організатор: Торонтський Університет (University of Toronto), Канада.

Мова: англійська.

ст. гр. ДГ-31-19: Маслов Д.О.

Онлайн-курс "Autodesk Certified Professional: AutoCAD for Design and Drafting Exam Prep".

Цей онлайн-курс від Autodesk пропонує огляд навичок у роботі з Autodesk Certified Professional: AutoCAD for Design and Drafting.

Під час курсу набувають навичок створення об’єктів малювання, керуванння шарами, застосування об’єктних знімків та роботи з системою координат користувача. Також отримують розуміння іспитових тем, таких як макети та вікна перегляду, вихідні формати та керування малюнками.

Організатор: Autodesk.

Мова: англійська.

ст. гр. ДГ-32-19: Махонін А.О., Олексюк М.Г., Богдашин Д.І., Левун В.Ю.

Онлайн-курс "Introduction to Mechanical Engineering Design and Manufacturing with Fusion 360".

Цей онлайн-курс від Autodesk досліджує процес проектування для виробництва та показує, як перевіряти моделі та створювати G-код, мову програмування, необхідну для інструктування.

Набуті навички:

  • уміння проектування до процесу виробництва, який використовується для передачі цифрової моделі до фізичної частини за допомогою програмування з ЧПУ.
  • уміння використовувати набір інструментів, доступний у Fusion 360.
  • знання та навички в Fusion 360, застосовуючи робочі процеси проектування та виробництва, щоб перетворити цифрові деталі в фізичні прототипи.

Організатор: Autodesk.

Мова: англійська.

ст. гр. ДГ-32-19: Чабанов І.О., Макієнко Д.О.