Вебінар "EndNote: оформлення бібліографії статті за форматом журналу"

Організатор: Clarivate.

Дата проведення: 12 квітня 2022 року

Тривалість: 1 година.

к.т.н., доц. Арсеньєва Н.О.

Вебінар "Research Smarter: Зважена оцінка видань"

Організатор: Clarivate.

Дата проведення: 24 березня 2022 року

Тривалість: 1 година.

к.т.н., доц. Арсеньєва Н.О.

Вебінар "Практикум: Web of Science Core Collection базовий та розширений пошуки"

Організатор: Clarivate.

Дата проведення: 15 березня 2022 року

Тривалість: 1 година.

к.т.н., доц. Арсеньєва Н.О.

Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, освітян коледжів, ліцеїв, гімназій, вчителів загально-освітніх шкіл, аспірантів та магістрів "Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (PhD) в країнах європейського союзу та Україні"

Організатором міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) є Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян.

Зміст: опрацювання навчальних онлайн-матеріалів за тематикою вебінару.

Тривалість МПК (вебінару)/обсяг: 45 годин (1,5 кредиту ЄКТС).

Термін міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) –  14 лютого- 21 лютого 2022 року м. Люблін (Республіка Польща)   

к.т.н., доц. Дорожко Є.В., к.е.н., доц. Тимошевська Т.І., ас. Захарова Е.В., к.е.н., доц. Тимошевський В.В.

Онлайн-курс "6 кроків до доброчесності: від теорії до практики".  Цей курс для викладачів закладів вищої освіти. На курсі розглядались такі поняття, як "корупція", "доброчесність", а також — які є інструменти для забезпечення доброчесності в закладах вищої освіти. 

ас. Захарова Е.В., к.т.н., доц. Дорожко Є.В., к.т.н., доц. Саркісян Г.С., к.т.н., доц. Урдзік С.М., ас. Гунько І.С., к.т.н., доц. Коваленко Л.О., к.т.н., доц. Наливайко Т.А., к.е.н., доц. Тимошевський В.В., к.т.н., доц. Арсеньєва Н.О., д.т.н., проф. Батракова А.Г., к.е.н., доц. Тимошевська Т.І., к.т.н., доц. Фоменко Г.Р., к.т.н., доц. Пілічева М.О., к.т.н., доц. Казаченко Л.М., к.т.н., доц. Мусієнко І.В.

Онлайн-курс "Академічна доброчесність в університеті".  Українська вища освіта змінюється і важливою умовою успішного розвитку є впровадження принципів академічної доброчесності в навчання, викладання та наукову діяльність. За допомогою даного курсу можна ознайомитися і навчитись застосовувати в навчальній на науковій діяльності принципи академічної доброчесності.

Розглянуті питання:

  • Що таке академічна доброчесність?
  • Що таке плагіат?
  • Як уникнути плагіату (академічне письмо)?
  • Якими є передумови створення доброчесного середовища в університеті (університетська автономія)?
  • Як створити доброчесне середовище в університеті?

Обсяг курсу: 3 год.

ас. Гунько І.С., к.т.н., доц. Саркісян Г.С., к.т.н., доц. Дорожко Є.В., к.е.н., доц., Тимошевський В.В., ас. Захарова Е.В.

Вебінар:  Оновлена платформа Web of Science: швидше, зручніше, ефективніше   

Тези: Якщо ви розпочинаєте знайомство з Web of Science або бажаєте дізнатися про всі зміни що відбулися у новому інтерфейсі - запрошуємо на онлайн демонстрацію де відпрацюємо алгоритм ефективної роботи у новому інтерфейсі Web of Science. Визначимо що і як індексується на платформі і які можливості відкриває база науковцям. Розглянемо можливості кабінету користувача, алгоритм пошуку робіт за вказаною темою, які можуть бути помилки і як їх уникнути, оцінимо результати, розподіл документів за роками, цитування, h-індекс, хто цитує, чим корисний аналіз цитування, що таке пов’язані записи, які установи є літерами в даній галузі, як зв’язатися з науковцями даних установ, в яких видання варто публікувати результати, чи є безкоштовні публікації. Варіації пошуку у Web of Science.

Обсяг курсу: 1 година

к.т.н, доц. Дорожко Є.В., ас. Захарова Е.В.

Вебінар: Аналіз грантової підтримки та ефективності співпраці в Web of Science та InCites 

Тези: Наукові дослідження часто вимагають значних коштів. Грантова підтримка та співпраця з знаними лабораторіями світу буде на часі та дозволить і виконувати дослідження на більш високому рівні і швидше отримувати результати. На вебінарі з’ясуємо як знайти і проаналізувати здобутки інших установ, визначити лідерів та знайти їхні контакти. Проаналізувати співпраці своєї організації, з якими установами і чому вони більш ефективні. Визначити фонди, що фінансували аналогічні дослідження, які теми підтримувалися певною грантовою агенцією, у кого зі співвітчизників були такі гранти та, як завжди, відповіді на запитання з реєстраційних анкет.

Обсяг курсу: 1 година

к.т.н., доц. Арсеньєва Н.О., к.т.н., доц. Урдзік С.М., ас. Захарова Е.В., к.т.н, доц. Дорожко Є.В., ас. Гунько І.С.

On Being a Scientist Course - this course is designed to inform you on topics as scientific integrity and social responsibilities of scientists.

Broad questions, which are inseparably linked to these topics are discussed: namely regarding the nature of science and the societal role it fulfills.

Course objectives:

  • Understand the basic principles of science, and know what is «not done».
  • Have a realistic image of science and scientists.
  • Recognize integrity dilemmas, know how to respond in clear cases, and have the skills to respond prudently in unclear cases.
  • Know and understand the differences and similarities of various disciplines.
  • Have a basic understanding of the role of science in society, realise your own societal responsibilities, and are able to take a position in societal issues where science plays a role.

Сommitted to the course: 10 hours.

Dorozhko Yevhen, Arsenieva Nataliia, Sarkisian HorZakharova Elina, Tumoshevskiy Vladyslav

Підвищення кваліфікації (стажування).

Місце стажування: Східна регіональна філія ДП "УкрДАГП", м. Харків, Україна

Зміст: опрацювання навчальних матеріалів за тематикою курсу.

Тривалість навчання/обсяг: 180 годин. 

Термін навчання: 01 вересня - 29 жовтня 2021 р.

Тема «Сучасні електронні геодезичні прилади та програмне забезпечення для автоматизованої обробки результатів геодезичних вимірювань»: зав. лаб. Левченко Н.Д.

Підвищення кваліфікації (стажування).

Місце стажування: ДП "Харківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою", м. Харків, Україна

Зміст: опрацювання навчальних матеріалів за тематикою курсу.

Тривалість навчання/обсяг: 180 годин. 

Термін навчання: 01 квітня - 31 травня 2021 р.

Тема «Сучасні методи виконання земельно-кадастрових робіт»:д.т.н., проф. Батракова А.Г. 

Тема «Сучасні методи виконання топографо-геодезичних робіт»: к.т.н., доц. Дорожко Є.В.

Тема «Комп'ютерні технології при геодезичних роботах»: к.т.н., доц. Мусієнко І.В.

Підвищення кваліфікації (стажування).

Місце стажування: Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків, Україна

Зміст: опрацювання навчальних матеріалів за тематикою курсу.

Тривалість навчання/обсяг: 180 годин. 

Термін навчання: 25 березня - 25 травня 2021 р.

Тема «Сучасні методи інженерно-геодезичних вишукувальних робіт»: к.т.н., доц. Фоменко Г.Р.

Тема «Сучасні методи обробки результатів геодезичних вимірювань»: ас. Ємець В.А.

Тема «Сучасні методи виконання геодезичних розбивочних робіт»: к.т.н., доц. Коваленко Л.О.

Підвищення кваліфікації (стажування).

Місце стажування: Східна регіональна філія ДП "УкрДАГП", м. Харків, Україна

Зміст: опрацювання навчальних матеріалів за тематикою курсу.

Тривалість навчання/обсяг: 180 годин. 

Термін навчання: 15 лютого - 16 квітня 2021 р.

Тема «Сучасні методи виконання землевпорядних робіт»: к.т.н., доц. Казаченко Л.М.

Тема «Сучасні методи інженерно-вишукувальних та землевпорядкувальних робіт»: к.т.н., доц. Урдзік С.М. 

Тема «Сучасні методи використання GPS-технологій та електроних геодезичних приладів»: к.е.н., доц. Тимошевська Т.І.

Курс "Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти" -  Як організувати ефективну взаємодію між учасниками освітнього процесу за допомогою цифрових інструментів Google, які особливості та переваги Google Workspace for Education, як працювати з обліковим записом закладу вищої освіти на різних пристроях: за допомогою комп’ютера і мобільного пристрою. Як створити та підтримувати персональне інформаційне середовище викладача закладу вищої освіти. Особлива увага буде приділятися організації дистанційного навчання: як підготувати завдання у віртуальних кімнатах, зібрати студентські роботи, залучити до захищених відеозустрічей, організувати автоматичне імпортування оцінок, вести електронні журнали, надсилати звіти для опікунів, формувати звіти для керівництва, використовувати можливості різних пристроїв для захищеного освітнього процесу онлайн.

Обсяг курсу: 30 годин

к.т.н., доц. Арсеньєва Н.О.

Курс "Медіаграмотність для освітян"  ―  професійний розвиток педагогічних та науково-педагогічних працівників з питань медіа грамотності, ефективного планування освітнього процесу, впровадження новітніх технологій у навчанні для подальшого розвитку української освіти.

Структура курсу: 1. Що таке медіаграмотність. Вплив медіа на суспільство. Завдання медіаосвіти. Ресурси медіаосвіти. 2. Як медіа можуть допомогти школі.  3. Основи авторського права. Спілкування в мережі. Як формувати імідж школи, використовуючи відкриті ресурси.  4. Як допомогти дітям долати небезпеки кібербулінгу.

Обсяг курсу: 60 годин

к.т.н., доц. Дорожко Є.В.; к.т.н., доц. Арсеньєва Н.О.; к.т.н., доц. Саркісян Г.С., ас. Захарова Е.В.

Курс "Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів"  ―  професійний розвиток педагогічних та науково-педагогічних працівників з питань ефективного планування освітнього процесу та розвитку академічної доброчесності.

Структура курсу:1. Концепція академічної доброчесності у вищій освіті.2. Методика викладання: сприяння академічній доброчесності.3. Дизайн освітніх програм та курсів з фокусом на академічну доброчесність.4. Основи академічного письма та доброчесності.5. Дизайн системи оцінювання для підвищення академічної доброчесності.6. Наукове керівництво та розвиток культури академічної доброчесності.

Обсяг курсу: 60 годин

к.т.н., доц. Дорожко Є.В.; к.т.н., доц. Арсеньєва Н.О.; к.т.н., доц. Саркісян Г.С., ас. Захарова Е.В., к.т.н., доц. Урдзік С.М., к.т.н., доц. Коваленко Л.О., інж. Гунько І.С., к.е.н., доц. Тимошевський В.В., к.т.н., доц. Фоменко Г.Р.

Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, освітян коледжів, ліцеїв, гімназій, вчителів загально-освітніх шкіл "Онлайн навчання як новітня форма сучасної освіти на прикладі платформи GOOGLE MEET, GOOGLE CLASSROOM"

Організатором міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) є Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян.

Зміст: опрацювання навчальних онлайн-матеріалів за тематикою вебінару.

Тривалість МПК (вебінару)/обсяг: 45 годин (1,5 кредиту ЄКТС).

Термін міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) –  15 березня - 22 березня 2021 року м. Люблін (Республіка Польща)   

к.е.н., доц. Тимошевська Т.І.

Курс " Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах"  ― результат співпраці експертів з України та Німеччини, викладачів і співробітників ГО «Вище», Саксонського центру викладання та навчання у вищій школі (HDS) (Німеччина) і Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Структура курсу:
Тема 1. Зміцнення викладання на рівні курсу.
Тема 2. Зміцнення викладання на рівні освітньої програми.
Тема 3. Зміцнення викладання, лідерство й організаційний розвиток на рівні університету.

Тривалість курсу: 3 тижні (4,5 години)

Термін проходження курсу: 

к.т.н., доц. Дорожко Є.В.; к.е.н., доц. Тимошевський В.В.; к.е.н., доц. Тимошевська Т.І.; к.т.н., доц. Арсеньєва Н.О.; ас. Саркісян Г.С., ас. Захарова Е.В.

Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, освітян коледжів, ліцеїв, гімназій, вчителів ЗОШ "Використання в сучасній онлайн освіті можливостей хмарних сервісів на прикладі платформи GOOGLE MEET, Google Classroom"

Організатором міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) є Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян.

Зміст: опрацювання навчальних онлайн-матеріалів за тематикою вебінару.

Тривалість МПК (вебінару)/обсяг: 45 годин (1,5 кредиту ЄКТС).

Термін міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) – 14 грудня - 21 грудня 2020 року м. Люблін (Республіка Польща)  

к.т.н., доц. Дорожко Є.В.

Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) наукових, науково-педагогічних працівників та працівників закладів середньої освіти «Онлайн навчання як нетрадиційна форма сучасної освіти на прикладі платформи MOODLE».

Організатором міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) є Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян.

Зміст: опрацювання навчальних он-лайн-матеріалів за тематикою вебінару.

Тривалість МПК (вебінару)/обсяг: 45 годин (1,5 кредиту ЄКТС). 

Термін онлайн-вебінару – 09 - 16 листопада 2020 року м. Люблін (Республіка Польща)  

к.т.н., доц. Дорожко Є.В.; к.е.н., доц. Тимошевський В.В.;  к.т.н., доц. Арсеньєва Н.О.; ас. Саркісян Г.С., ас. Захарова Е.В.

Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) для магістрів, аспірантів та ад‘юнктів на тему: «Дистанційні та змішані форми навчання для магістрів та аспірантів».

Організатором міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) є Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян.

Зміст: опрацювання навчальних он-лайн-матеріалів за тематикою вебінару.

Тривалість МПК (вебінару)/обсяг: 45 годин (1,5 кредиту ЄКТС). 

Термін онлайн-тренінгу – 19 жовтня - 26 жовтня 2020 року м. Люблін (Республіка Польща)  

ас. Захарова Е.В.

Підвищення кваліфікації (стажування).

Місце стажування: ДП "Східне державне підприємство геодезії, картографії, кадастру та геоінформатики", м. Харків, Україна

Зміст: опрацювання навчальних матеріалів за тематикою курсу.

Тривалість навчання/обсяг: 520 годин. 

Термін навчання: 01 жовтня 2019 - 01 квітня 2020 р.

Тема «Інформаційне забезпечення геодезичної та топографо-картографічної діяльності»:ас. Захарова Е.В.

Тема «Вдосконалення проведення геодезичних та земельно-кадастрових робіт»: к.е.н., доц. Тимошевський В.В.

Підвищення кваліфікації (стажування).

Місце стажування: "Східне державне підприємство геодезії, картографії, кадастру та геоінформатики", м. Харків, Україна

Зміст: опрацювання навчальних матеріалів за тематикою курсу.

Тривалість навчання/обсяг: 180 годин. 

Термін навчання: 15 січня - 15 липня 2019 р.

Тема «Методи і засоби автоматизації геодезичних та топографічних робіт»: ас. Саркісян Г.С.

Тема  «Сучасна нормативно-правова база, методи та прилади топографо-геодезичних і картографічних робіт»: к.т.н., доц. Арсеньєва Н.О.

Off-line навчання.

Організатор CREDO-DIALOGUE, м. Мінськ, Білорусь. 

Зміст: опрацювання навчальних матеріалів за тематикою курсу.

Тривалість навчання/обсяг:  годин ( кредиту ЄКТС). 

Термін навчання: 20 жовтня - 20 листопада 2018 р., м. Мінськ, Білорусь. 

Курс «Современные автоматизированные технологии обработки геодезических измерений и расчета объемов»: к.т.н., доц. Урдзік С.М., ас. Саркісян Г.С., ас. Захарова Е.В.

Курс  «Современные автоматизированные технологии проектирования транспортных коммуникаций»: к.т.н., доц. Арсеньєва Н.О.