На кафедрі викладається 37 дисциплін для студентів 2 спеціальностей денної та заочної форм навчання:

 

Спеціальність 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» (рівень бакалавр):

1. Інженерна геодезія (загальний курс).

2. Планування міст і транспорт.

3. Інженерна геодезія (спец курс).

4. Комп'ютерні технології в будівництві та експлуатації автомобільних доріг.

5. Проектування автомобільних доріг.

6. Основи наукових досліджень.

7. Вишукування та проектування автомобільних доріг.

8. Маркшейдерська справа.

 

Спеціальність 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» - (рівень магістр):

1. Інноваційні методи проектування транспортних споруд.

2. Інформаційно-комп'ютерні технології.

3. Теорія систем і системний аналіз.

4. Технологія наукових досліджень.

 

Спеціальність 193 – «Геодезія та землеустрій» (рівень молодший бакалавр):  

1. Топографія з основами картографії.

2. Геодезія з основами вищої геодезії.

3. Землеустрій.

4. Аерогеодезія та фотограмметрія.

5. Геодезичні розмічувальні роботи.

6. Маркшейдерська справа.

 

Спеціальність 193 – «Геодезія та землеустрій» (рівень бакалавр):

1. Фотограмметрія та дистанційне зондування.

2. Практикум з інженерної геодезії.

3. Землевпорядні вишукування і проектування.

4. Супутникова геодезія, сферична астрономія.

5. Топографія.

6. Геодезія.

7. Інженерна геодезія.

8. Планування міст і транспорт.

9. Геодезичні розбивочні роботи.

10. Основи проектування автомобільних доріг.

11. ГІС інженерних мереж та комп’ютерні технології.

12. Державний земельний кадастр.

13. Картографія.

14. Землеустрій.

15. Вища геодезія.

16. Методи оцінки земельних ресурсів.

17. Наукові дослідження в галузі геодезія та землеустрій.

 

Спеціальність 193 – «Геодезія та землеустрій» (рівень магістр):    

1. Методи і засоби автоматизації великомасштабних топографічних зйомок.

2. Геодезичне і картографічне забезпечення кадастрових робіт.

3. Геодезичне забезпечення управління територіями.

4. Інженерно-геодезичний моніторинг і контроль в будівництві.

5. Інфраструктура геопросторових даних.

6. Інноваційні методи проектування транспортних споруд.

7. Метрологічне забезпечення, організація і контроль якості інженерно-геодезичних робіт.

8. Методи моделювання та оптимізації в геодезії.

9. Нормативно-правове забезпечення професійної діяльності.

10. Методи наукових досліджень, інноваційна діяльність.

 

Спеціальність 101 – «Екологія»:

1. Топографія.

Колектив кафедри вітає переможця!

Вітаємо переможця ІV міжнародної олімпіади CREDO

Вілісова Данііла Вікторовича

за перемогу в номінації "Проектування"!