82-а міжнародна студентська наукова конференція
84-а науково-технічна та науково-методична конференція. Секція сучасних методів проектування доріг, геодезії та землеустрою
Всеукраїнська науково-методична інтернет конференція "Практичні та методологічні аспекти забезпечення якості вищої технічної освіти"
І міжнародна науково-технічна конференція "Дорожньо-будівельний комплекс: проблеми, перспективи, інновації"
81-а міжнародна студентська наукова конференція університету "Інноваційні методи проектних та геодезичних робіт"
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні геоінформаційні та компьютерно-іноваційні технології дорожньої галузі, аеродромного будівництва та землевпорядкування»
80-та міжнародна студентська наукова конференція університету "Інноваційні методи проектних та геодезичних робіт"
Семінар 03.11.2015
Семінар 27.11.2015