Кандидат технічних наук,

доцент

 

Внешняя ссылка открывается в новом окнеORCID

Внешняя ссылка открывается в новом окнеМетодичний кабінет

 

 

 

Здобула  базову вищу освіту у Харківському сільськогосподарському інституті  ім. В.В. Докучаєва  за спеціальністю інженер-землевпорядник  у  1983 році.

Після закінчення ВНЗ з 1983-1998 рр працювала на посаді інженера-землевпорядника у відділі відведення земель «Харківської філії Інституту  Земпроект».

З 1998-2000 рр. – працювала в Харківському державному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва  на посаді наукового редактора в редакційно-видавничому відділі.

З 2000-2002 рр. – працювала в Харківському обласному управлінні земельних ресурсів на посаді спеціаліста відділу земельних відносин та землеустрою.

З 2002 р. працювала на посаді викладача кафедри Геодезії та планування сільських населених місць, де була здобувачем наукового ступеню кандидата наук.

У 2005 р. захистила дисертаційну роботу на тему «Інструментальне забезпечення грошової оцінки земель на прикладі забруднених територій лісостепової зони Харківської області» у Львівському національному університеті «Львівська Політехніка» та здобула науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.24.04 - Кадастр та моніторинг земель.

З 2006 р. працювала доцентом  кафедри Землевпорядного проектування в Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва.

З  2017 р. працює доцентом кафедри Проектування доріг, геодезії та землеустрою Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Є куратором академічної групи.

Наукові інтереси: GIS-технології та дистанційне зондування Землі у виявленні процесів деградації ґрунтового покриву, моделювання таких процесів та  GPS - координування .

Читає курси лекцій та проводить практичні заняття з студентами з дисциплін:

- Землевпорядні вишукування і проектування;

- Землеустрій;

- Вища геодезія.

Є автором навчальних посібників: "Землевпорядні вишукування і проектування" (2018 р.), "Геодезія" (2003 р.), "Вища геодезія" (2008 р.), "Проектування доріг місцевого значення" (2002 р.), "Регіональні схеми використання і охорони земель" (2011 р.), "Схеми землеустрою" (2014 р.); автором монографії "Інструментальне забезпечення грошової оцінки земель на прикладі забруднених територій лісостепової зони Харківської області"  та співавтором навчального посібника для студентів спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" (2019 р.).

Є автором методичних вказівок до практичних, лабораторних занять та до курсового проектування зі спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій". Є автором курсу лекцій з дисципліни "Вища геодезія" зі спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій".

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на І етапі Всеукраїнського студентського конкурсу наукових робіт зі спеціальності "Геодезія та землеустрій" у м. Львів -2018 та 2019 рр.

Є керівником студентського наукового гуртка "Інструментальне забезпечення оцінки земель".

Участь у професійних об'єднаннях за спеціальністю - "Оцінювач з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Має досвід практичної робои за спеціальністю понад 20 років - Ліцензія Держкомзему України на проведення землевпорядних робіт та кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника.