Кандидат технічних наук,

доцент

 

Внешняя ссылка открывается в новом окнеORCID

Внешняя ссылка открывается в новом окнеМетодичний кабінет

 

 

 

 

 

У 1974 р. здобув базову вищу освіту у Львівському політехнічному університеті за спеціальністю "Інженерна геодезія" та отримав кваліфікацію інженера-геодезиста.

У вересні 1974 р. після закінчення інституту прийнятий на роботу за направленням молодого спеціаліста до Управління головного архітектора у відділ міського виконавчого комітету м. Харкова на посаду інженера-геодезиста.

За час роботи в Управлінні головного архітектора м. Харкова приймав активну участь як інженер-геодезист в процесі проектування, будівництва та реконструкції Салтівського, Холодногірського, Олексіївського і Роганського жилих масивів, будівництва автомобільних доріг по вул. Героїв Праці, Барабашова, Блюхера, Московського проспекту.

У 1983 р. займає посаду завідувача лабораторії у Харківський інженерно-будівельний інститут на кафедру Інженерної геодезії.

У 1991 році закінчив аспірантуру у Харківському автомобільно-дорожньому інституті та захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.24.01 – Геодезія, на тему: «Удосконалення методів геодезичного контролю ходових коліс мостових підіймальних кранів» у Львівському політехнічному інституті, науковий керівник – д.т.н., проф. Кузьмін В.І.

У 1992 р. займає посаду доцента кафедри Інженерної геодезії Харківського інженерно-будівельного інституту.

У 1998 р. завідувач кафедри Інженерної геодезії Харківського інженерно-будівельного інституту.

З 2018 р. працює на кафедрі Проектування доріг, геодезії і землеустрою.

Є автором багатьох методичних вказівок до практичних, лабораторних, самостійних, розрахунково-графічних робіт, курсового проектування та навчальної практики зі спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій"

Має досвід практичної роботи зі спеціальності понад 5 років.

 

Читає курс лекцій та проводить заняття з дисциплін: "Інженерна геодезія", "Геодезія", "Інженерно-геодезичний моніторинг у будівництві".