Здобув вищу освіту у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті за спеціальністю «Автомобільні шляхи та аеродроми» у 2015 році.

У 2019 році закінчив аспірантуру у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

З 2018 року працює на кафедрі Проектування доріг, геодезії і землеустрою. 

У 2018 пройшов навчання за інтерактивними курсами «CREDO», по закінченню яких отримав відповідний сертифікат.  

Наукові інтереси: автомобільні дороги, дорожній одяг, зв’язок між рівністю покриття і міцністю дорожнього одягу.

Читає курси лекцій та проводить практичні і лабораторні заняття з дисциплін:

1. Методи і засоби автоматизації великомасштабних топографічних знімань.

2. Метрологічне забезпечення, організація і контроль якості інженерно-геодезичних робіт.

3. Топографія.

4. Фотограмметрія та дистанційне зондування.

5. Вишукування та проектування автомобільних доріг та аеродромів.

6. Комп’ютерні технології в будівництві та експлуатації автомобільних доріг.

7. Основи наукових досліджень.