Здобув вищу освіту у Харківському національному автомобільно-дорожньоому університеті за спеціальністю Автомобільні дороги та аеродроми у 2005 році.

З 2005 року працював на кафедрі вишукувань та проектування доріг та аеродромів.

З 2017 року працює на кафедрі проектування доріг, геодезії і землеустрою. Є куратором академічної групи.

У 2017 році пройшов підвищення кваліфікації у державному підприємстві «Харківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на тему «Використання програмного забезпечення у землевпорядкуванні».

У 2018 пройшов навчання за інтерактивними курсами «CREDO», по закінченні яких отримав відповідний сертифікат.

Є співавтором двух патентів - "Спосіб виявлення підповерхневих тріщин у асфальтобетоному покритті дороги під час руху діагностичної лабораторії в транспортному потоці".

Є автором багатьох методичних рекомендацій до практичних, лабораторних, самостійних, розрахунково-графічних робіт та курсового проектування зі спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій".

Читає лекції та проводить практичні і лабораторні заняття з дисциплін:

  • Методи оцінювання земельних ресурсів;
  • Інфраструктура геопросторових даних;
  • Інноваційні методи проектування транспортних споруд;
  • Інформаційно-комп'ютерні технології;
  • Вишукування та проектування автомобільних доріг і аеродромів;
  • Комп'ютерні технології в будівництві та експлуатації автомобільних доріг;
  • Інженерна геодезія.

За сумісництвом займає посаду голови Первинної профспілкової організації студентів ХНАДУ.