Здобула вищу освіту у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія» у 2017 році.

З вересня 2018 р. по теперешній час  навчається в аспірантурі у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Науковий керівник - проф. Ряпухін В.М.

З 2017 року працює на кафедрі Проектування доріг, геодезії і землеустрою. 

У 2018 пройшла навчання за інтерактивними курсами «CREDO», по закінченню яких отримала відповідний сертифікат.  

Наукові інтереси: автомобільні дороги, дорожній одяг, зміни клімату України.

Проводить практичні і лабораторні заняття з дисциплін:

1. Комп’ютерні технології в будівництві та експлуатації автомобільних доріг.

2. Основи наукових досліджень. 

3. Маркшейдерська справа.

4. Топографія.

5. Методи моделювання та оптимізації в геодезії.