Історія кафедри

З 2016 року кафедра технології дорожньо-будівельних матеріалів об’єднана з кафедрою хімії. Існує дві секції об'єднаної кафедри.

Кафедра технології дорожньо-будівельних матеріалів була створена в 1932 році.

Організатором кафедри був професор Волков М.І. 
Протягом усього періоду існування кафедру очолювали: у 1933-1974 р.р. - Професор, Заслужений працівник вищої школи Волков М.І., в 1974 - 1993 р.р. - Академік Інженерної Академії СРСР і України та Транспортної Академії України, професор, доктор технічних наук, заслужений діяч науки, лауреат премії Ради Міністрів України Грушко І.М., з 1993 р. і в даний час - академік Транспортної Академії, професор, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України Золотарьов В.А. 
  
Зараз кафедра має ім'я професора Волкова М.І. На кафедрі за 75 років підготовлено 133 канд.техн.наук, 6 докторів технічних наук, 19 професорів, видано 20 підручників і навчальних посібників. Протягом півстоліття кафедра видавала підручник "Дорожньо-будівельні матеріали" (Перше видання - в 1938 році), за якими навчалися всі шляховики Радянського Союзу. З 1952 по 1985 рік кафедра підготувала 4 видання "Посібник до лабораторних робіт з випробування дорожньо-будівельних матеріалів". Крім того, на кафедрі розроблені такі підручники і навчальні посібники: "Основи наукових досліджень" (3 видання); "Збірник задач по дорожньо-будівельним матеріалам"; задачі для магістрантів і аспірантів за спеціальністю дорожньо-будівельні матеріали; конспекти лекцій з дисциплін, що викладаються на кафедрі (будівельне матеріалознавство, виробнича база дорожнього будівництва, ресурсозбереження, технологія безвідходного будівництва, метрологія та стандартизація), а також комплекти тестів по дорожньо-будівельним матеріалам, інженерної геології, фізико-хімічної механіки дорожньо-будівельних матеріалів, ресурсозбереженню, технології безвідходного виробництва, метрології та стандартизації, виробничій базі будівництва. 
  
Співробітниками кафедри випущено 22 монографії, більше, ніж 1100 статей. Наукові роботи кафедри (21 стаття) опубліковані в країнах далекого зарубіжжя: ФРН, Канаді, Франції, Австрії, Швеції, Іспанії, Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії. 
Активом кафедри є розробка 7 державних стандартів СРСР та України. 
При кафедрі функціонує "Випробувальна лабораторія будівельних матеріалів", яка включена в систему Держстандарту України. Протягом 30 років кафедра була організатором традиційній конференції "Структуроутворення і довговічність в'яжучому та бетонів ". 
  
Завідувач кафедрою, професор В. О. Золотарьов, вже третій термін представляє Україну в Технічному Комітеті № 8 "нежорсткі дороги "Всесвітньої дорожньої Асоціації, яка утворена в 1907 році і зараз включає 105 країн-учасниць. 
  
Головний науковий напрямок кафедри протягом останніх 40 років - "Фізико-хімічна механіка дорожньо-будівельних матеріалів ". У рамках цього напрямку досягнуті значні успіхи в області раціональних технологій використання в дорожньому будівництві побічних продуктів промисловості (професор Волков М.І.); структуроутворення та міцність цементобетону (професор Грушко І.М.); технологія і властивості асфальтобетонів на бітумах різної в'язкості (професор Корольов І.В.); реології і фізико-механічних властивостей бітумів і асфальтобетонів (професор Золотарьов В.О.). 
  
Значні обсяги госпдоговірних робіт дозволили кафедрі створити сучасні дослідницькі та навчальні лабораторії. При кафедрі функціонують лабораторії "Реологія бітумів і асфальтобетонів "і" Фізико-хімічних методів досліджень ". У лабораторіях кафедри, як за попередніх років, працюють студенти-ентузіасти. Не менше, ніж 15 з них кожен рік виступали з доповідями на наукових конференціях, брали участь в різних конкурсах, публікували свої роботи в науково-технічних виданнях. 
  
Успіхи кафедри обумовлені духом і традиціями, які були закладені її творцем - професором Волковим М.І.

To top

Колектив і лабораторія кафедри на початку 30-х років минулого століття