Наукова діяльність

З 2016 року кафедра технології дорожньо-будівельних матеріалів об’єднана з кафедрою хімії. Існує дві секції об'єднаної кафедри.

Наукова діяльність секції Технології дорожньо-будівельних матеріалів

Наукові напрями в галузі дорожньо-будівельного матеріалознавства

–  Структуроутворення, технологія, властивості та довговічність дорожніх цементо- та асфальтобетонів.

–  Адгезійно-когезійні реологічні властивості в'яжучих.

–  Деформування та руйнування органічних в'яжучих  та бетонів на їх основі.

–  Бітуми, модифіковані полімерами, асфальтополімербетони та кольорові бетони, багатощебеневі та щебенево-мастичні асфальтобетони.

–  Розробка державних стандартів на дорожньо-будівельні матеріали.

–  Розробка нових показників якості дорожньо-будівельних матеріалів та приладів для їх визначення

Наукові зв’язки

– Всесвітня дорожня асоціація (AIPCR-PIARC).

– Європейська асоціація «Євробітум».

– Науково-дослідний інститут (Польща).

– МАДІ-ДТУ (Москва).

– ДерждорНДІ (Київ).

– Національний транспортний університет (Київ).

– Інститут нафтохімічного синтезу (РАН).

– Український державний університет залізничного транспорту.

– Університет Zarqa, Йорданія.

Наукова діяльність секції «Хімія»

Наукові напрямки

– Дослідження властивостей компонентів техногенно зміненого радіаційного фону.

– Дослідження закономірностей розчинення міді та її сплавів в розчинах різноманітного складу та розробка ресурсозберігаючих маловідходних технологій очистки стічних вод із вмістом важких металів.

Наукові з’вязки

– НТК «Інститут монокристалів» НАН України

– ВАТ УкрНДІ вогнетривів ім. А.С. Бережного.

– Брянська державна інженерно-технологічна Академія.

– НТУ «ХПІ».

– НДІ хімії при НТУ ім. В.Н. Каразіна.

– Чорновицький національний університет ім. Юрія Федьковича.

Підготовлено: 1 доктор хімічних наук, 1 кандидат хімічних наук та 3 кандидати технічних наук. одному випускнику докторантури надано звання професора, трьом – доцента.