Бєліченко Олена Анатоліївна

Кандидат технічних наук,

старший науковий співробітник

ORCID

Закінчила у 2000 році Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю «Фізика». З 2008 року працювала асистентом кафедри фізики в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті. З того ж року була прикріплена до кафедри технології дорожньо-будівельних матеріалів в якості здобувача. Після проведення пошукових експериментів і вибору напрямку досліджень у 2010 р. поступила в денну аспірантуру на кафедру технології дорожньо-будівельних матеріалів ХНАДУ за спеціальністю 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби». У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Дрібнозернисті дорожні бетони, активовані вуглецевими колоїдними частинками», та отримала науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби».

З 2013 р. працює науковим співробітником, а з 2015 р. – старшим науковим співробітником кафедри технології дорожньо-будівельних матеріалів і хімії.

Є співавтором 90 наукових публікацій, деякі з них наведені у посиланні  Google Академія.

Співавтор 1 монографії, 3 підручників та навчальних  посібників.

Напрям наукової діяльності: процеси структуроутворення у цементних бетонах в умовах впливу фізичних і фізико-хімічних способів активації компонентів бетону.