Даценко Віта Василівна

Кандидат хімічних наук,
доцент.
ORCID
Методичний кабінет

Закінчила у 1990 році педагогічне відділення хімічного факультету Харківського державного університету ім. О.М. Горького за спеціальністю «хімія» та отримала кваліфікацію – хімік, викладач хімії. Після закінчення працювала у науково-дослідному інституті при ХДУ ім. А.М. Горького на посаді наукового співробітника.

У 2004 році склала кандидатські іспити та захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук у спеціалізованій вченій раді Харківського національного університету імені В.В. Каразіна за спеціальністю «Фізична хімія».

З 2007 року працює викладачем ХНАДУ, а з 2010 р. отримала вчене звання доцента і працює на кафедрі «Технології дорожньо-будівельних матеріалів і хімії» ХНАДУ. Читає лекції та проводить лабораторні заняття з дисциплін – «Хімія» та «Основи біогеохімії».

Є автором (співавтором) близько 50 наукових та науково-методичних праць у тому числі 2 монографії (у співавторстві), 11 патентів на винахід та корисну модель, 1 авторське свідоцтво та 2 навчальних посібник з грифом МОН України. Брала участь у міжнародних наукових конференціях з електрохімічної технології, екологічної безпеки, ресурсокористування, сучасних питань хімії. Деякі з наукових робіт наведені у посиланні Google Академія

Напрям наукової діяльності: дослідження фізико-хімічних та екологічних властивостей мідно-цинкових систем та розробка ресурсозберігаючих технологій їх регенерації.