Оксак Сергій Володимирович

Закінчив у 2003 році Харківський національний автомобільно-дорожній університет за спеціальністю «Автомобільні дороги та аеродроми». Після закінчення університету працював молодшим науковим співробітником кафедри ТДБМ ХНАДУ. У 2008 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Кольорові термопластбетони на основі полімер нафтових в’яжучих».

З 2008 по 2013 р. працював асистентом кафедри технології дорожньо-будівельних матеріалів ХНАДУ, з 2013 р. працює доцентом кафедри технології дорожньо-будівельних матеріалів і хімії ХНАДУ.

Читає лекції та проводить практичні заняття з дисциплін: будівельне матеріалознавство, екологічне матеріалознавство, фізико-хімічна механіка дорожньо-будівельних матеріалів, метрологія та стандартизація, виробнича база будівництва, здійснює керівництво дипломним проектуванням студентів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Є співавтором більш 20 наукових та навчально-методичних публікацій, основні з яких доступні за наступним посиланням: Google Академія.

Наукові інтереси: органічні в’яжучі та бетони для дорожнього будівництва.

To top