Толмачов Сергій Миколайович

У 1982 році закінчив Волгоградський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Автомобільні дороги» і отримав кваліфікацію інженер-будівельник. Після закінчення інституту працював асистентом кафедри «Автомобільні дороги» того ж інституту. У листопаді 1982 р. поступив до аспірантури у Харківський автомобільно-дорожній інститут. Після закінчення аспірантури у 1987 р. працював молодшим науковим співробітником кафедри дорожньо-будівельних матеріалів ХАДІ. У 1989 р. захистив кандидатську дисертацію, та отримав науковий ступень кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби. Після захисту дисертації працював старшим науковим співробітником кафедри дорожньо-будівельних матеріалів ХАДІ.

З 2001 р. доцент кафедри технології дорожньо-будівельних матеріалів.

У 2013 р. захистив докторську дисертацію та отримав науковий ступень доктора технічних наук за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби.

З грудня 2013 р. по теперішній час професор кафедри технології дорожньо-будівельних матеріалів і хімії ХНАДУ (ХАДИ).

Читає лекції та проводить практичні заняття з базових дисциплін: «Будівельне матеріалознавство», «Виробнича база будівництва», «Інноваційні матеріали для транспортного будівництва».

Є співавтором 250 наукових публікацій, в тому числі 5 – у Міжнародній наукометричній базі Scopus. Посилання на деякі наукові публікації наведені у  Google Академія.

Автор та співавтор 1 монографії, 6 підручників та навчальних посібників.

Напрям наукової діяльності: структура, міцність та довговічність цементних бетонів транспортного призначення.