Історія кафедри

Кафедра технології дорожньо-будівельних матеріалів була створена в 1932 році.


Організатором кафедри був професор Волков М.І. 
Протягом усього періоду існування кафедру очолювали: у 1933-1974 р.р. - Професор, Заслужений працівник вищої школи Волков М.І., в 1974 - 1993 р.р. - Академік Інженерної Академії СРСР і України та Транспортної Академії України, професор, доктор технічних наук, заслужений діяч науки, лауреат премії Ради Міністрів України Грушко І.М., з 1993 р. і в даний час - академік Транспортної Академії, професор, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України Золотарьов В.А. 
  
Зараз кафедра має ім'я професора Волкова М.І. На кафедрі за 75 років підготовлено 133 канд.техн.наук, 6 докторів технічних наук, 19 професорів, видано 20 підручників і навчальних посібників. Протягом півстоліття кафедра видавала підручник "Дорожньо-будівельні матеріали" (Перше видання - в 1938 році), за якими навчалися всі шляховики Радянського Союзу. З 1952 по 1985 рік кафедра підготувала 4 видання "Посібник до лабораторних робіт з випробування дорожньо-будівельних матеріалів". Крім того, на кафедрі розроблені такі підручники і навчальні посібники: "Основи наукових досліджень" (3 видання); "Збірник задач по дорожньо-будівельним матеріалам"; задачі для магістрантів і аспірантів за спеціальністю дорожньо-будівельні матеріали; конспекти лекцій з дисциплін, що викладаються на кафедрі (будівельне матеріалознавство, виробнича база дорожнього будівництва, ресурсозбереження, технологія безвідходного будівництва, метрологія та стандартизація), а також комплекти тестів по дорожньо-будівельним матеріалам, інженерної геології, фізико-хімічної механіки дорожньо-будівельних матеріалів, ресурсозбереженню, технології безвідходного виробництва, метрології та стандартизації, виробничій базі будівництва.  Далі...

To top

Колектив і лабораторія кафедри на початку 30-х років минулого століття