НАУКОВА ШКОЛА

Наукова школа кафедри «Структуроутворення, властивості, технологія та довговічність дорожніх органічних, мінеральних в'яжучих та бетонів» заснована творцем кафедри проф. М.І. Волковим у 1950 році.

На сьогоднішній час, її діяльність розвивається за двома напрямами: перше – бітуми, бітумні в'яжучі та асфальтобетони; друге – цементи та дорожні цементобетони. Перше очолює професор, доктор технічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України В.О. Золотарьов; друге – професор, доктор технічних наук С.М. Толмачов. При кафедрі відкрита аспірантура за спеціальністю: 052305 Будівельні матеріали та вироби.

Наукові досягнення кафедри

За першим напрямком підготовлено: 4 доктори технічних наук та 68 кандидатів технічних наук, за другим – 3 доктори  та 66 кандидатів технічних наук. Всього за цією спеціальністю підготовлено 7 докторів та 140 кандидатів технічних наук, 21 випускнику аспірантури кафедри надано звання професора, 84 – доцента. Кафедра підготувала 16 кандидатів наук для країн далекого зарубіжжя – Китаю, Непалу, Ємену, Марокко, Бангладеш, Беніну, Сирії, Чаду.

Сьогодні за першим напрямком працюють: докт.техн.наук В.О. Золотарьов; канд.техн.наук В.В. Маляр, С.В. Євремов, С.В. Оксак, Я.І. Пиріг, А.В. Галкін. За другим напрямком працюють докт.техн.наук С.М. Толмачов, канд.техн.наук. О.А. Беліченко. Кафедра працює по фундаментальному та прикладному напрямкам. Щорічний об’єм фінансування за госпдоговірними темами наближається до 1 млн.грн. Дослідження фундаментального характеру виконуються в процесі проведення дисертаційних робот та за програмою МОН України.

На 2017-2019 р.р. заплановано виконання фундаментальних досліджень за темою «Розвиток системи оцінки якості дорожніх бітумів додаванням до неї структурно-реологічних критеріїв». Прикладні роботи за заказом ДП «Укравтодор». Вони включають розробку: нових матеріалів (кольорових, щебенево-мастикових асфальтобетонів); технологій (ущільнення); реологічних та технічних властивостей матеріалів (модулей пружності, зсувостійкості, морозостійкості, корозійної стійкості); нормативних документів – державних стандартів технічних вимог до дорожніх бітумів, бітумних в'яжучих, асфальтобетонів та цементобетонів; стандартів на методи досліджень в'яжучих та бетонів. Разом із ДП «ДерждорНДІ» проводяться роботи зі створення повних комплектів адаптованих європейських стандартів на дорожні бітуми та асфальтобетони. Кафедра надає послуги дорожнім організаціям різних областей України та м. Харкова.

За 2011-2016 роки кафедрою надруковано: 6 монографій, 2 підручники, 11 навчальних посібників, 257 статей, з них за кордоном 94, отримано 18 охоронних документів, введено в дію ДСТУ Б В.2.7-319:2016. За 2011-2016 р.р. захищено 4 дисертації на здобуття наукового ступеню канд.техн.наук Беличенко О.А., Бражник Г.В., Свиінарьов М.О., Хамад Рамі (Сирія). Представники кафедри взяли участь в двох Конгресах «Євроасфальт-Євробітум» (Стамбул, Прага) з 5 доповідями, в Міжнародних конференціях в Веймарі (2012 та 2015 р.р.), Дрездені (2011 р), в Солоніках (2016 р).

За цей період кафедрою розроблено нові різновидицементобетонів із нанодобавками, з оптимальними складами, стійкі до корозійних середовищ; кольорові холодні асфальтобетони, високоміцні безволокнисті щебенево-мастикові асфальтобетони, асфальтополімербетони з безпосереднім додаванням полімеру при перемішуванні полімерів.

Провідні представники наукової школи кафедри: Волков М.І. – засновник школи, професор заслужений діяч вищої школи СРСР, І.М. Грушко – докт.техн.наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, ректор ХАДІ, В.П. Сачко – ректор ХІСІ, А.М. Гридчин – докт.техн.наук, професор, ректор університету в Бєлгороді, Л.А. Бєлова – докт.соц.наук, професор, ректор ХРІДУ, І.В. Корольов – докт.техн.наук, професор; І.М. Борщ – професор, зав. Кафедрою фізико-хімічної механіки; М.Ф. Почапський – зав. кафедрою будівельних матеріалів; М.В. Горнаєв – професор, зав. кафедрою будівельних матеріалів САДІ; В.І. Братчун – професор, докт.техн.наук, зав. кафедрою будівельних матеріалів та конструкцій, заслужений  діяч науки і техніки України, лауреат державної премії (МакІБІ); В.К. Жданюк – докт.техн.наук, зав. кафедрою будівництва та експлуатації автомобільних доріг ХАДІ; С.М. Толмачов – докт.техн.наук, професор, В.О. Псюрник – професор, декан дорожньо-будівельного факультету,

Кафедра з 1938 року займала лідируюче положення серед кафедр дорожньо-будівельноих матеріалів Родянського Союзу. Перший в країні підручник «Дорожньо-будіведьні матеріали», що був виданий у 1938 р., став настільною книгою студентів на 60 років, його було переведено на китайську мову. Лабораторний практикум «Випробування дорожньо-будівельних матеріалів», що було видано в 1954 р., перевидається до теперішнього часу.

В розвиток науково-педагогічної діяльності за останні 5 років кафедрою видано дві частини підручника «Дорожні бітуми і асфальтобетони», монографії «Технічні, реологічні та поверхневі властивості бітумів», «Бітуми, модифіковані полімерами та добавками», «Дорожній асфальтобетон» загальним об'ємом 43 друкованих аркуши. Перші два томи включено до бібліотечного фонду Єльського університету США.

Кафедра представляла країну та вищу школу України: в Лабораторії доріг та мостів в Парижі, в Технічному Комітеті EN «Бітуми та бітумні в'яжучі»; ТК 7/8 «Нежорсткі дороги» Всесвітньої дорожньої Асоціації; в Комітеті перекладів цієї ж Асоціації; в Асоціації дослідників асфальтобетону СНД. Представники кафедри є членами редакції 8-ми журналів (3 – за кордонних). Вчені  кафедри брали участь в Конгресах, конференціях та Симпозіумах в Монреалі, Куала-Лумпур, Варшаві, Маастрсі, Люксембурзі, Відні, Барселоні, Копенгагені, Парижі, Цюриху, Стамбулі, Празі, Веймарі, Вупперталі, Любляні, Будапешті, Ліоні, Кельці, Санкт-Петербурзі, Москві. На цих високих наукових зібраннях зроблено десятки доповідей та опубліковано більше 40 праць.

Кафедрою підготовлено та видано і розміщено на порталі Всесвітньої дорожньої Асоціації «Англо-франко-український словник дорожніх термінів (PIARC-AIPCR)».