Єфремов Сергій Всеволодович

Кандидат технічних наук,
доцент.
Методичний кабінет

Закінчив у 1982 році Харківський автомобільно-дорожній інститут за спеціальністю «Автомобільні дороги». Після закінчення інституту працював майстром у ДЕУ-9 Фрунзенського району міста Харкова, інженером на кафедрі ТДБМ ХНАДУ, там же вступив до аспірантури і закінчив її, у подальшому працював науковим співробітником. Після захищення дисертаційної роботи за темою «Довговічність асфальтобетону в умовах дії агресивних середовищ» у 2010 році отримав науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби» і працював на тій же кафедрі старшим науковим співробітником.

З 2010 року працює викладачем, а з 2013 року після отримання вченого звання Старшого наукового співробітника займає посаду доцента кафедри технології дорожньо-будівельних матеріалів і хімії ХНАДУ. Читає лекції та проводить практичні заняття з дисциплін: Інженерна геологія; Геологія і геоморфологія; Виробнича база будівництва, а також проводить лабораторні роботи з дисциплін Будівельне матеріалознавство.

Є автором (співавтором) 53 наукових  публікацій, 3 патентів та 3 стандартів.

Напрям наукової діяльності: вплив агресивних середовищ на довговічність асфальтобетону; вплив геологічних процесів на формування мінеральних матеріалів та подальший вплив генезису їх, як складових на якість і довговічність асфальтобетону.

To top