Маляр Володимир Володимирович

Здобув вищу освіту у Харківському автомобільно-дорожньому інституті (нині ХНАДУ) за спеціальністю «Автомобільні дороги та аеродроми».

Після закінчення аспірантури цього ж навчального закладу захистив у 1993-му році кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби», за темою «Закономірності механічних властивостей нафтових дорожніх бітумів при склуванні».

З 2004 р. працює доцентом кафедри «Технології дорожньо-будівельних матеріалів». Читає лекцій та проводить практичні заняття з дисциплін – будівельне матеріалознавство, фізико-хімічна механіка дорожньо-будівельних матеріалів, основи наукових досліджень.

Є автором (співавтором) 13 навчально-методичних публікацій, співавтором 6 патентів, 4 стандартів та автором (співавтором) 60 наукових публікацій, деякі з яких наведені у посиланні Google Академія.

Наукові інтереси: фізико-хімічна механіка бітумів та асфальтобетонів, мікромеханіка композиційних матеріалів, скінчено-елементне моделювання.

To top