Нуриєва Світлана Вікторівна

Нуриєва Світлана Вікторівна

Доцент, кандидат технічних наук

Методичний кабінет

Освіта: ХНАДУ, дорожньо-будівельний факультет, рік закінчення 2004 р., спеціальність «Автомобільні дороги та аеродроми».

Навчалась в аспірантурі з 01.12.2004 по 30.11.2007, проходження курсів підвищення кваліфікації за програмою TEMPUS - проекту «Інженерна педагогіка» з 14 лютого 2008 р. по 23 травня 2008 р.

7 червня 2010 р. захист дисертації на тему «Особливості впливу полімерів і поверхнево-активних добавок на адгезійні властивості бітумів».

10 ноября 2010 р. отримано диплом кандидата технічних наук по спеціальності 05.23.05 - будівельні матеріали та вироби.

З 2004 року працювала молодшим науковим співробітником кафедри, з січня 2011 року по 2012 рік науковим співробітником.  

З 1.09.2010 працювала асистентом кафедри ТДБМіХ. У лютому 2015 р. стала працювати на посаді доцента кафедри ТДБМіХ.

Навчальні заняття (перелік навчальних дисциплін із вказівкою виду занять (лекції., практичні заняття, лабораторні. та інші): Лекції: «Технологія безвідходного виробництва»; «Ресурсозбереження та нові матеріали; практичні  заняття «Метрологія і  стандартизація». Лабораторні заняття: «Інженерна геологія », «Геологія і геоморфологія», «Ресурсозбереження та нові матеріали»; «Будівельне матеріалознавство». Практичні заняття: «Метрологія і  стандартизація», «Технологія безвідходного виробництва»; Курсові проекти: «Виробнича база будівництва». Екзаменаційна комісія.  Навчальна практика: з інженерної геології та з геології, грунтознавства та механіки грунтів. Виробнича практика.

Загальна кількість публікацій: 35.

Індивідуальна тема НДР: Вивчення адгезійних властивостей бітумів, модифікованих полімером та ПАР.

To top