Пиріг Ян Іванович

Кандидат технічних наук,

Старший науковий співробітник

ORCID

Закінчив з відзнакою в 1995 р. Харківський державний автомобільно-дорожній технічний університет за спеціальністю «Будівництво та експлуатація автомобільних доріг, аеродромів». В 1995 – 1996 р.р. навчався в магістратурі в Харківському державному автомобільно-дорожньому технічному університеті, яку закінчив з відзнакою та отримав кваліфікацію магістра-технолога за спеціальністю «Будівництво та експлуатація автомобільних доріг, аеродромів». В 1996 – 1999 р.р. навчався в аспірантурі в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті (далі – ХНАДУ). Закінчивши в 1999 р. аспірантуру розпочав трудову діяльність в ХНАДУ в грудні 1999 р. на посаді молодшого наукового співробітника кафедри технології дорожньо-будівельних матеріалів. З січня 2002 р. по січень 2013 р. – науковий співробітник кафедри технології дорожньо-будівельних матеріалів ХНАДУ. З січня 2013 року по теперішній час – старший науковий співробітник кафедри технології дорожньо-будівельних матеріалів і хімії ХНАДУ.

В березні 2012 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук в Харківському національному університеті будівництва та архітектури на тему «Встановлення кількісних співвідношень між технічними та технологічними властивостями дорожніх бітумів». В грудні 2015 р. отримав вчене звання старшого наукового співробітника.

Є автором і співавтором 62 публікацій, в тому числі співавтором двох патентів, 37 статей у наукових фахових виданнях, 20 статей у інших наукових виданнях (у тому числі 5 статей у збірниках праць європейських конгресів Євроасфальт – Євробітум та 8 статей у збірниках праць вітчизняних конференцій). На основі отриманих результатів наукових досліджень було написано та видано навчальний посібник «Методи визначення показників якості дорожніх бітумів». Частина наукових праць наведена у посиланні Google Академія.

Є співрозробником 5 національних стандартів та 12 гармонізованих європейських стандартів. У співробітництві з науковцями Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Державного дорожнього науково-дослідного інституту ім. М.П.Шульгіна, Національного транспортного університету приймав участь у виконанні 37 науково-дослідних робіт відповідно до плану науково-дослідних робіт ХНАДУ та планів науково-дослідних робіт Державної служби автомобільних доріг України.

Напрям наукової діяльності: реологічні, технічні та технологічні властивості бітумних в’яжучих.

To top