КАБІНЕТ ГЕОЛОГІЇ ПРИ КАФЕДРІ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ІМ. М.І. ВОЛКОВА


 

Фахівцям в галузі будівництва автомобільних доріг вкрай необхідно отримувати інформацію з основ геології для оптимального використання природних мінеральних матеріалів, якими є гірські породи. Для якісного засвоєння практичних знань з дисципліни «Інженерна геологія» на кафедрі Технології дорожньо-будівельних матеріалів було створено «Кабінет геології» у якому проводяться лабораторні роботи.

«Кабінет геології» оснащений стендами з колекціями мінералів та гірських порід. На поличках кожного стенда розташовуються геологічні зразки, які допомагають студентам візуально вивчать різні мінерали та гірські породи. Розташування геологічних зразків на стендах та підписи під ними дозволяють студентам послідовно засвоювати терміни, методику ідентифікації та класифікації мінералів та гірських порід.

 

При проведенні лабораторних робіт з геології також використовуються колекції мінералів та гірських порід, які роздаються студентам для їх контактного вивчання при проведенні лабораторних робіт. Користуючись Методичними вказівками до лабораторних робіт з дисципліни «Інженерна геологія», стендами з геологічними зразками, контактними геологічними колекціями, в яких всі зразки поіменовані та розташовані за класами, студенти мають змогу досконального практичного їх вивчення. Для контролю знань студентів викладачі використовують колекції не поіменованих мінералів та гірських порід.