ЛАБОРАТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ БЕТОНІВ НА ОСНОВІ ОРГАНІЧНИХ В’ЯЖУЧИХ ПРИ КАФЕДРІ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ІМ. М.І. ВОЛКОВА


 

Лабораторія дослідження бетонів на основі органічних в’яжучих кафедри ТДБМ ХНАДУ є передовою в Україні лабораторією оцінки якості асфальтобетонів через те, що має можливість проводити глибоке дослідження асфальтобетонів ущільнених різними методами, які прийняті в Україні та ЄС. Для цього на кафедрі є два секторних преси, які дозволяють в лабораторії імітувати ущільнення асфальтобетонної суміші котком. Один з цих пресів має можливість змінювати насадку для визначення колієстійкості асфальтобетонів Гамбурзьким методом (за допомогою обгумленого колеса). Не зважаючи на це, також лабораторія має стандартні преси для статичного ущільнення асфальтобетонів у формі циліндрів. Після ущільнення асфальтобетонної суміші секторним пресом, ми отримаємо плити досить великого розміру. Щоб вирішити подібну задачу, на території кафедри є порізний станок із замкненим циклом охолоджуючої рідини. Замкнений цикл рідини дозволяє використовувати її достатньо економічно та мінімізувати негативний вплив на навколишнє середовище. За допомогою порізного станку, співробітники мають можливість отримати зразки будь-якої зручної форми, переважно – кубічної або форми призм квадратного перетину.

Секторний прес

 

Наведені преси необхідні, переважно, для виготовлення асфальтобетонів, але це лише початок роботи над ним. Крім необхідності ущільнити, існує також потреба випробувати асфальтобетон. Для цього на кафедрі є як стандартні преси, вакуумні установки, лабораторні ваги та дистилятори, так і унікальний для України прилад для визначення динамічного модуля пружності, виготовлений у відповідності до європейських норм. Також кафедра має Notеinham Asphalt Tester, який дозволяє також випробовувати динамічний модуль асфальтобетону, але у інших температурних границях.

Також, кафедра має можливість визначати гранулометричний склад асфальтобетону двома принципово різними методами. Це екстрагування асфальтобетонної суміші у розчинниках (таким чином, можна також відновити з розчину в’яжуче та дослідити його властивості) або випалювання у сучасному асфальтоаналізаторі, виготовленому у відповідності до вимог європейських норм.

 

Також, кафедра має можливість визначати гранулометричний склад асфальтобетону двома принципово різними методами. Це екстрагування асфальтобетонної суміші у розчинниках (таким чином, можна також відновити з розчину в’яжуче та дослідити його властивості) або випалювання у сучасному асфальтоаналізаторі, виготовленому у відповідності до вимог європейських норм.

Усі наведені вище методи виготовлення та випробування асфальтобетонів належать до найрозповсюдженішого виду – гарячих асфальтобетонів, але кафедра також достатньо широко досліджує холодні, литі та щебенево-мастикові асфальтобетони, перекриваючи таким чином усі найрозповсюдженіші в світі види асфальтобетонів.

До передових розробок кафедри відносяться авторський метод виготовлення кольорових холодних та гарячих асфальтобетонів.

Особливістю кафедри є безпосереднє залучення студентів до використання сучасного обладнання для розробки дипломних робіт.