ЛАБОРАТОРІЯ «ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПОНЕНТІВ ТЕХНОГЕННОГО СЕРЕДОВИЩА» ПРИ КАФЕДРІ ХІМІЇ ТА ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ


 

Науково-дослідна лабораторія кафедри хімії та хімічної технології пропонує:

  • Розробку технологій електрохімічного осадження металевих і неметалевих покриттів.
  • Вимірювання еквівалентної дози рентгенівського, нейтронного та гамма-випромінювання мінеральних матеріалів, цементів і органічних в'яжучих.
  • Випробування в лабораторних умовах корозійної тривкості захисних покриттів.
  • Розробку нових травильних розчинів із заданими властивостями.
  • Визначення ефективної питомої радіоактивності природних радіонуклідів у добривах та визначення рівня забруднення ґрунтів радіонуклідами добрив.