ЛАБОРАТОРІЯ ОПОРУ МАТЕРІАЛІВ І БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ КАФЕДРІ МОСТІВ, КОНСТРУКЦІЙ І БУДІВЕЛЬНОЇ МЕХАНІКИ ІМ. В.О. РОСІЙСЬКОГО


При кафедрі  працює навчальна лабораторія опору матеріалів і будівельних конструкцій.

На сьогодні кафедра мостів, конструкцій та будівельної механіки має укомплектовані навчальну і науково-дослідну лабораторії для виконання лабораторних робіт з опору матеріалів та мостів, які передбачаються навчальною програмою, та проведенням наукових досліджень.

Лабораторія механічних випробувань матеріалів (ауд.121) обладнана випробувальними машинами і приладами для проведення лабораторних робіт з опору матеріалів та дисципліни “Мости і споруди на а/д”. Основними з них є:

- Важільна випробувальна машина Р-5 на 5 тон.

- Гідравлічна випробувальна машина УВМ-50, яка   дозволяє виконувати випробування тільки при   статичних навантаженнях до 50 тон.

- Випробувальна важільна машина на кручення КММ-50 з   максимальним крутним моментом 50кГм;

- Силова установка НДС – НДЛ МКБМ для навантаження макетів прогонових   будов з дисципліни “Мости і споруди на а/д”;

- Маятниковий копер МК-30 для випробувань матеріалів   на ударну в'язкість та ряд установок для   випробувань балок при прямому та косому згинанні,    для визначення центру згинання, для випробування   трубчатих зразків на кручення, для визначення   напружень у кривому стержні та інші.

- Прес гідравлічний П-250 для випробування будівельних матеріалів і конструкцій до 250 тон.

У лабораторії є вся необхідна тензометрична апаратура для проведення та реєстрації результатів статичних і динамічних випробувань.

За поточний навчальний рік виконано комплекс заходів по державній повірці засобів вимірювальної та випробувальної техніки, які використовуються при виконання госпдоговірних робіт, учбового процесу, а також для проведення атестації галузевої науково-дослідної лабораторії по обстеженню та випробуванню мостів. 

На базі навчальної лабораторії створена науково-дослідна лабораторія (НДЛ) по обстеженню та випробуванню об'єктів вимірювання: мости та шляхопроводи, яка відповідає вимогам ДСТУ ISO10012:2005 «Системи керування вимірювання. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання».

НДЛ обстежено більш ніж 1500 мостів, понад 200 з яких випробувано.

На підставі кваліфікаційного сертифікату на виконання окремих робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури на кафедрі виконуються такі науково-технічні види робіт:

♦ обстеження та випробування мостових  споруд з метою оцінювання і прогнозування їх технічного стану;

♦ обстеження тунелів і прогнозування їх роботи;

  Лабораторія відповідає критеріям атестації і атестована на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду згідно з галуззю атестації. Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 № 01-0154/2020 від 10 грудня 2020р.  

♦ розробка технічних  та технологічних  рішень при науково-технічному супроводженні робіт по  ремонту та реконструкції мостових споруд, що дозволяє подовжити їх життєвий цикл;

♦ розробка сучасних конструктивних рішень при реконструкції мостових споруд на основі патентів на «корисну модель»

♦ удосконалення методів розрахунку прольотних будов та опор автодорожніх мостів;

♦ використання сучасних програмних комплексів для розрахунку конструкцій транспортних споруд;

♦ розробка модульних елементів при будівництві пішохідних мостів;

♦ визначення несучої здатності існуючих мостів та розробка рекомендацій щодо реконструкції, капітального ремонту, обмеження швидкості і вантажопідйомності, черговості ремонту споруд;

♦ вибір маршруту руху та пропуску по існуючих мостах наднормативних вантажів вагою до 200т;

♦ паспортизація мостових споруд;

♦ дослідження роботи конструкцій, які взаємодіють з ґрунтом;

♦ розробка загальної теорії розрахунку плит перекриття при різних граничних умовах їх опирання;

♦ розробка рекомендацій по проектуванню монолітних каркасів будівель зі складною топологією;

♦ випробування виробів і конструкцій.

Для проведення наукових досліджень лабораторія обладнана сучасними вимірювальними приладами: вимірювач захисного шару бетону ИЗС-10Н;  прилад для визначення міцності бетону Бетон-22; мініатюрний віброметр ВВ-2;  лазерний дальноміри Disto classic, BOSCH, склерометр МШ-225, РН-метр,  цифрова камера OLIMPUS С-760, портативний пірометр FLUKЄ-68, відеокамера CANON MV-850і, нівеліри, прогиноміри, тензометри, індикатори годинникового типу, монтажний пістолет ПМ-84, електронний нівелір SPRINTER 150M фірми LEICA с цифровою індикацією та внутрішньою пам’яттю на 1000 точок с РК дисплеєм, спроможним працювати с персональним комп’ютером (ноутбуком)