ЛАБОРАТОРІЯ ОРГАНІЧНИХ БІТУМНИХ В’ЯЖУЧИХ ПРИ КАФЕДРІ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ІМ. М.І. ВОЛКОВА


На кафедрі Технології дорожньо-будівельних матеріалів ім. В.І. Волкова функціонує лабораторія органічних матеріалів, яка є унікальною в Україні за своєю історією, номенклатурою обладнання та обсягом науково-дослідних робіт, які в ній виконуються.

На даний час лабораторія повністю оснащена всім комплексом лабораторного обладнання, необхідним для оцінювання якості нафтових дорожніх бітумів та бітумних в’яжучих на відповідність вимогам діючих в Україні національних стандартів: ДСТУ 4044 та ДСТУ EN 12591 – дорожніх бітумів; ДСТУ 9116 та ДСТУ EN 14023 – бітумів, модифікованих полімерами, ДСТУ 9133 – бітумів, модифікованих комплексами добавок, ДСТУ Б В.2.7-310 –бітумів, модифікованих гумовою крихтою, а також спеціальних дорожніх бітумі згідно ДСТУ EN 13924-1 та ДСТУ EN 13924-2.

Враховуючи, що кафедра ТДБМ э розробником значної кількості стандартних методів оцінювання якості бітумних в’яжучих (адгезія; когезія; еквіпенетраційна, еквів’язка та еквікрихка температури; розшарування під час зберігання модифікованих полімерами в’яжучих), які нормуються у вітчизняних національних нормативах, відповідне обладнання представлено в лабораторії та постійно використовується під час виконання науково-дослідних робіт.

Особлива увага науковцями, що працюють в лабораторії органічних в’яжучих, приділяється дослідженню фундаментальних показників якості бітумних в’яжучих – в’язкості, когезії, адгезії. Виходячи з цього в лабораторії представлено вітчизняне обладнання, що створено по замовленню співробітників кафедри – когезіометр моделі КХД-3 (виготовлено ДП «Дорцентр»), комп’ютеризована установка для визначення та оцінювання в реальному часі зчеплюваності бітумів з поверхнею еталонної підкладки  (виготовлена компанією RadialTec), Bottle rolling machine для оцінювання зчеплюваності бітумних в’яжучих з поверхнею кам’яних матеріалів в(иготовлена компанією RadialTec).