2 місце у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт!

05-07 червня 2024 року відбувся Міжнародний конкурс студентських наукових робіт спеціальності 263 «Цивільна безпека», який був проведений в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського.  Конкурс студентських наукових робіт проведений з метою інтеграції України в європейський освітньо-науковий простір, розширення міжнародних зв’язків, стимулювання інноваційної діяльності студентів, оволодіння ними сучасними технологіями, створення умов для формування інтелектуального потенціалу талановитої молоді.

Конкурсна комісія розглянула 73 студентських наукових робіт, що надійшли від 119 учасників з 28 ЗВО. На підставі рецензій та захисту робіт конкурсна комісія вирішила визнати переможцями Конкурсу зайнявшим 2 місце у Секції «Техногенна безпека»:  магістр спеціальності 175 - Інформаційно-вимірювальні технології Нагоркін Ярослав (Науковий керівник: Богатов Олег Ігорович) та студент 3 курсу Карайкозін Артем (Науковий керівник: Гунько Ірина Сергіївна), які представили роботу  "Analysis of the use of geographic information systems for modeling emergency situations on the example of of partial destruction of the dam of the Kremenchuk hydroelectric power station"  (Аналіз використання геоінформаційних систем для моделювання аварійних ситуацій на прикладі часткового руйнування дамби Кременчуцької ГЕС).