83-я Міжнародна наукова студентська конференція, секція "Інформатика та прикладна математика"

На кафедрі 16.04.2021 р. було проведено засідання секції "Інформатика та прикладна математика" 83-ї Міжнародної наукової  студентської  конференції. Конференція пройшла у on-line режимі на платформі Zoom.

На секції було представлено 41 студентську доповідь, у т. ч. з інших вищів, за наступними напрямами: "Сучасні інформаційні технології у науці, освіті та практичній діяльності", "Моделювання технологічних процесів", "Розвиток новітніх IT технологій" та інші. Було заслухано 30 доповідей з презентаціями, у ході яких велось дуже жваве обговорення.