83-я міжнародна наукова студентська конференція. Секція "Інноваційні методи проектних та геодезичних робіт"

14 квітня 2021 року кафедрою Проектування доріг, геодезії і землеустрою була проведена 83-я міжнародна наукова студентська  конференція. Тема конференції: "Інноваційні методи проектних  та геодезичних робіт".

Конференція відбувалась у дистанційному режимі на платформі Zoom. На засіданні секції заслухано 7 доповідей. Учасниками якої стали студенти:

1. Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, 

2. Національного університету біоресурсів і природокористування України

3. Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва

4. Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

5. Харківського національного університету будівництва та архітектури

6. Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

7. Черкаського державного технологічного університету

8. Херсонського державного аграрно-економічного університету 

9. Львівського національного аграрного університету

10. Національного транспортного університету.

За результатами отриманих від учасників конференції тез доповідей було сформовано збірник матеріалів 83-ої міжнародної наукової студентської конференції, з електронною версією якого можна ознайомитись за посиланням.